Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Teams-käyttö tehokkaasti: 5 vinkkiä kokoustyöskentelyyn

29.4.2021

Teams-käyttö tehokkaasti kokouksissa onnistuu järjestelmällisten toimintatapojen ja työkalujen avulla. Hyödynnä Teams-kokousten vinkit ja tehosta yhteistyötä muiden kanssa.

Kokoustamisen sekä muun yhteydenpidon ja yhteistyön lisäksi Microsoft Teams tarjoaa laajan kattauksen työkaluja ja muita yhdistettäviä sovelluksia tukemaan työntekoa. Tässä korostuukin Teamsin vahvuus työskentelyn tehostajana – teitpä töitä yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Vinkki 1: Jätä aikaa siirtyä seuraavaan kokoukseen

Kun tallennat uutta tapaamista Outlookin kalenterin kautta esimerkiksi 30 minuutiksi, kalenteri ehdottaa automaattisesti palaverin lopettamista 5 minuuttia aiottua aiemmin. Eli klo 9.00–9.30 palaveri päättyykin jo 9.25, jolloin siirtymäaikaa jää ennen seuraavan palaverin alkua. Toiminto on erityisen kätevä sarjakokoustajille, joilla saattaa olla haasteita sovittaa edellisen kokouksen muistiinpanojen viimeistely tai seuraavaan kokoukseen valmistautuminen kiireiseen aikatauluun.

Vinkki 2: Hyödynnä Teamsin kokousmuistiinpanoja

Yksi Teamsin työkaluista, jonka löydät oletuksena kokousikkunan välilehdeltä, on kokousmuistiinpanot. Työkalu on yksinkertaisuudessaan helppo käyttää, mutta usein jää käyttämättä.

Kokousmuistiinpanojen käyttö on helpottunut entisestään, sillä nyt kätevä lisätyökalu kokousten järjestäytyneeseen hallintaan tukee kerralla enintään 100 kokousosallistujaa. Käyttöoikeuden omaavilla osallistujilla on pääsy kokousmuistiinpanoihin myös kokouksen päätyttyä. Kokouksen alkamisen jälkeen liittynyt osallistuja voi tarvittaessa pyytää käyttöoikeutta muistiinpanojen omistajalta.

Toistuvissa kokouksissa muistiinpanot säilyvät kätevästi kokouksesta toiseen, jolloin asioiden kertaaminen kokouksen aikana tai sen ulkopuolella helpottuu. Jokaisesta kokouksesta tulee uusi osio muistiinpanoissa.

Yhtenäisillä toimintatavoilla tehoa toimintaan

Teams-kokousten kulku helpottuu, kun organisaation työntekijät tietävät määritellyistä ja dokumentoiduista, kaikkia yhteisesti koskevista käytänteistä.

Tiettyjen toimintatapojen vakiintuminen työnteon arkeen nopeutuu esimerkiksi koko organisaation kattavilla linjauksilla kokous- ja muistiinpanokäytännöistä. Tällöin sekä järjestäjät että osallistujat tietävät noudattaa samoja käytäntöjä ja Teams-kokousten kallisarvoista aikaa voi käyttää agendan kannalta oleelliseen toimintaan.

Tee muistiinpanoja ennen kokousta

Siirry Kalenteri-osioon Teamsin vasemman puolen reunassa sijaitsevasta valikosta. Klikkaa valitsemaasi kokousta ja linkkiä keskustele osallistujien kanssa. Valitse Kokousmuistiinpanot-välilehti ja aloita kokousmuistiinpanojen ottaminen.

Lisää esityslista tai muita tärkeitä keskustelukohtia. Käytä @-mainintaa ilmoittamaan henkilöille lisätyistä tiedoista, tiedostoista tai toimenpiteistä.

Tee muistiinpanoja kokouksen aikana

Kun olet kokouksessa, klikkaa osallistujalistan yläpuolella kolmen pisteen Lisää asetuksia -valikkoa ja klikkaa kohtaa Kokouksen muistiinpanot.

Voit myös piilottaa muistiinpanot kokousikkunassa saman Lisäasetusten valikon kautta kolmen pisteen takaa. Jos et ole vielä tehnyt muistiinpanoja, klikkaa kohtaa Tee muistiinpanoja.

Jos haluat lisätä uuden muistiinpanon, liikuta hiiren kursoria haluamaasi paikkaan, jolloin Lisää uusi osa tähän -toiminto ilmestyy +-merkin kanssa. Uusi kolmen pisteen valikko ilmestyy liikuttamalla hiirtä muistiinpanojen eri osioiden päällä. Sen kautta voit siirtää kyseisen muistiinpano-osion kohtaa ylös- tai alaspäin sekä hylkää tai poistaa osion.

Vinkki 3: Aktivoi osallistujat Teamsin luonnoslehtiön avulla

Luovan prosessin kuten työpajatyöskentelyn ylläpitäminen helpottuu luonnoslehtiön avulla. Luonnoslehtiötyöskentelyyn voivat osallistua kaikki kokouksen osallistujat. Uuden ideointia ja kehittämistyötä tukevat muistilaput, tekstiobjektit ja muut työkalut. Kokouksen järjestäjä voi myös esittää luonnoslehtiön sisältöä ilman että muut osallistujat voivat muokata sisältöä.

Vinkki 4: Nopeuta päätöksentekoa Teamsin kyselyillä

Forms-kyselyt auttavat pitämään kokoukset osallistavina ja tuotteliaina esimerkiksi päätöksenteon tukena. Kokouksen järjestäjä voi luoda, julkaista ja tarkastella kyselyitä vastauksineen ennen kokousta sekä sen aikana ja jälkeen. Kyselyihin voi vastata kaikilta laitteilta, jolloin passiivisten kuulijoiden aktivoiminen osallistujiksi onnistuu kätevästi.

Kyselyn julkaisusta lähtee ilmoitus osallistujien kokousikkunaan sekä kokouksen keskusteluun. Järjestäjät ja esittäjät voivat määritellä vastausten anonymiteetin sekä sulkea kyselyn vastauksilta. Osallistujat näkevät vastaukset reaaliaikaisesti ja voivat vastata avoinna oleviin kyselyihin kokouksen jälkeen. Kyselyiden tulokset voi tallentaa Excel-tiedostoksi jatkoanalyysiä varten.

Valmistele kyselyt ennen kokousta:

Valmistele kyselyt kokouksen aikana:

Kyselyihin vastaaminen kokousten aikana:

Vinkki 5: Viimeiset viisi minuuttia jäljellä lopetella kokous

Oletko huomannut, että Teams ilmoittaa kun saavutat ajoitetun kokouksen viimeisen viisiminuuttisen? Kokouksen yläreunaan tulee palkki, joka muistuttaa kokouksen viimeistelystä. Toiminto on erityisen kätevä, kun keskustelu soljuu niin että ajantaju katoaa. Toiminto on käytössä sekä yksityisissä että kanavien kokouksissa, eikä ilmoitus lopeta kokousta automaattisesti puolestasi.

Tehosta Teams-kokouksia sopivilla asetuksilla

Ajanhallinnan ja työn tehokkuuden kannalta viisiminuuttiset kokouskutsua lähettäessä ja Teams-kokousta järjestäessä saattavat ennaltaehkäistä useita stressaavia tilanteita.

Työkalujen kuten muistiinpanojen, luonnoslehtiön ja kyselyiden avulla voit aktivoida Teams-kokousten osallistujia ja pitää yllä innovatiivista tuottavuutta kiperimmissäkin aivoriihissä. Ota siis hetki itsellesi aikaa ja tutustu eri asetuksiin ja toiminnallisuuksiin ennen seuraavaa kokoustasi.

Lue myös 5 vinkkiä Teamsin käyttöön tehokkaasti Teamsin asetuksia hyödyntäen.

Arno Hakkarainen
Senior konsultti

  Tilaa uutiskirje

  Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa.

  SOLU DIGITAL ESPOO

  c/o Innovation House Finland
  Tekniikantie 2
  02150 Espoo

  Katso kartta

  SOLU DIGITAL TURKU

  Yliopistonkatu 26 B
  20100 Turku

  Katso kartta

  L&T     

  Copyright © 2021 Solu Digital