YHTEYS-
TIEDOT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Teams-koulutus

Microsoft Teams -koulutuksemme avulla organisaatiosi työntekijät oppivat hyödyntämään Teamsin helppokäyttöisiä työkaluja moderniin ryhmätyöskentelyyn, esimerkiksi monenväliseen ja monikanavaiseen keskusteluun sekä verkkokokouksiin.

Teams on osa modernia ja tehokasta ryhmätyöskentelyä

Microsoft Teams on keskeisessä asemassa tarjoten nykyaikaista ryhmätyöskentelyä tukevan digitaalisen työympäristön. Monipuoliset työkalut mahdollistavat dokumenttien työstämisen samanaikaisesti, monikanavaisen keskustelun sekä yhteiset verkkokokoukset auttaen tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä. Ajantasaiset näkymät tiimin työstämiin projekteihin ja tehtäviin tehostavat niin yhteistä kuin omaa työskentelyä ja päätöksentekoa. 

Asioiden käsittelyn keskittyessä selkeästi yhteen yhteiseen ryhmätyötilaan, kukin tiimi voi helposti hyödyntää omia, sille tuttuja ja sen prosesseihin sovitettuja työtapojaan ja näin tiivistää yhteistoimintaansa. Yhteisten, kaikille tuttujen työtapojen kautta päästään kehittämään yhteisiä arvoja. Sitoutumalla yhteisiin sopimuksiin, tiimi pysyy keskittyneenä, tehokkaana ja tyytyväisenä, edistäen menestyvää yrityskulttuuria organisaation sisällä.   

Räätälöity Teams-koulutus organisaationne tarpeisiin   

Räätälöity Teams-koulutus sovitettuna organisaationne tarpeisiin ja haasteisiin varmistaa eri osaamistasoisten käyttäjien toiminnan tukiessa ja tehostaessa työkulttuurinne toimintatapoja. Koulutuksessa tutustumme Teamsiin osana Office 365 -palveluita, ja käymme läpi sen tarjoamat toiminnot. Lisäksi harjoittelemme Teamsin käyttöä.  

Microsoft-sertifioidut kouluttajamme toteuttavat koulutuksia lähiopetuksena ja etäpalavereina ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat koronasuositukset ja säädökset. 

Koulutustilaisuuksien rakenne ja sisältö suunnitellaan ja toteutetaan tarvitsemallanne tavalla, kuten esimerkiksi: 

 • Pitempikestoisina, 1–2 h koulutussessioina, joissa osallistujat harjoittelevat käyttämään ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia itse
 • Lyhyempikestoisina, noin 30 min tietoiskumaisina tehokoulutuksina ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien läpikäyntinä
 • Työpajatyyppisinä koulutuksina, joissa organisaatiolle määritellään parhaat käytännöt ja toimintatavat Teamsin käyttöön
 • Koulutusmateriaalien kuten videoiden, kirjallisten ohjeistuksien, opastavien artikkelien ja Teams-sovellusten suunnittelulla ja toteutuksella tukemaan käyttäjien työntekoa pitkäaikaisesti

Käytännönläheisissä koulutuksissamme jokainen organisaation jäsen oppii hyödyntämään Office 365 -työkaluja omassa työskentelyssään tehokkaasti, ja käyttäjät voivat keskittyä olennaiseen työtehtävissään.   

”Tuossa on kuitenkin keskeisenä jonkinnäköinen kulttuurimuutos, kun tämmöinen Office 365 -tyyppinen ympäristö otetaan käyttöön, niin oikein hyvällä asenteella ollaan päästy eteenpäin.”

Marko Kyllästinen
IT-asiantuntija, Ammattiliitto Pro

Teams -koulutuksen sisältö aihealueineen   

Räätälöidyn Teams-koulutusten sisällöt poikkeavat tapauskohtaisesti. Koulutuksemme voivat sisältää esimerkiksi seuraavia asiakokonaisuuksia sekä niitä voidaan yhdistellä tarpeidenne mukaan: 

 • Verkostot ja vuorovaikuttaminen, modernin työyhteisöviestinnän murros 
 • Tietämyksen hallinta ja oppivan organisaation haasteet tietotyössä
 • Teams osana Office 365 -palveluita 
 • Teamsin toiminnot
  • Tiimit ja kanavat 
  • Välilehdet ja sovellukset 
  • Keskustelut
  • Kokoukset 
  • Tiedostot 
  • Asetukset 
  • Teamsin käyttäminen
 • Tiimin perustaminen
  • Tiimin eli ryhmän perustaminen
  • Mitä Teams-ryhmiä pitäisi olla?
  • Mihin tarkoituksiin Teams-ryhmiä käytetään?
  • Milloin käyttää ryhmää ja milloin sen yhteyteen perustettavaa kanavaa?
  • Mitä asioita tulisi ottaa huomioon ryhmiä ja kanavia perustettaessa?
 • Teams-toiminnon liittäminen Office 365 -ryhmään 
 • Wiki 
 • Planner 
 • Stream
 • Word, PowerPoint ja Excel 
 • Power BI 
 • Käyttöoikeudet 
 • Teamsin jakaminen organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa
 • Teams roadmap ja tulevat ominaisuudet

Suunnitellaan yhdessä yrityksenne tarpeisiin soveltuva Teams-koulutus. Ota yhteyttä!

Kattavalla koulutuksella Teams-ryhmät haltuun  

Tiimit eli ryhmät ja kanavat Teamsissa luovat yhteisesti sovittuja rakenteita organisaation toiminnalle ja tiedon hallinnalle. Määrittelemällä käyttötarkoitukset Teams-ryhmien ja kanavien käyttöön auttaa työntekijöitä toimimaan yhdenmukaisesti. 

Mitä Teams-ryhmiä organisaatiolla pitäisi olla? 

Yksi yleisimpiä koulutuksissa ja Teamsin käyttöönoton suunnittelun yhteydessä esitettyjä kysymyksiä on: mitä Teams-ryhmiä pitäisi olla? 

Teams-ryhmien käyttötapausten määrittely auttaa kaikkia organisaation työntekijöitä toimimaan organisaation asettamien linjausten mukaisesti yhtenevillä toimintatavoilla. 

Teamsin ja muiden työkalujen yhdenmukaiseen, koko organisaation kattavaan käyttöön voimme yhdessä suunnitella tavoitteitanne ja henkilöstöänne tukevia käytäntöjä ja toimintatapoja. Yhtenäisten käytänteiden dokumentointi kaikkien työntekijöiden saataville edistää Teamsin käytön omaksumista osaksi päivittäistä työskentelyä. 

Milloin kanava ja milloin ryhmä – mitä ottaa huomioon? 

Tyypillisesti Teams-ryhmien ja kanavien keskinäinen hierarkia ja käyttötarkoitus aiheuttaa hämmennystä sekä monitahoisia tulkintoja eri osastojen ja käyttäjäryhmien kesken. Yhtenäiset käytännöt opastavat käyttäjiä perustamaan ryhmiä ja kanavia oikeille, organisaation ennalta määritellyille käyttötapauksille.  

Ryhmä voi toimia esimerkiksi jonkin organisaatiorakennetta mukailevan yksikön tai osaston, kuten tuotekehityksen tai markkinoinnin työskentelyn perustana ja tiedotuskanavana. Tässä tapauksessa kanavat voivat auttaa työn organisoimisessa omiksi aihealueikseen yksikön päivittäisten toimintojen tukemiseksi.  

Esimerkiksi markkinoinnin vuosisuunnittelu voisi olla yksi kanava, brändiohjeiden ja -linjauksien työstö ja ylläpito oma kanavansa, markkinointiaktiviteettien mittaus ja tulosraportointi myös oma kanavansa, ja niin edelleen. 

Teamsin rakenteita voi rikastuttaa ja täsmentää muilla työvälineillä, jotka on määritetty osaksi Teams-ryhmien ja kanavien rakenteita käyttötarkoituksen mukaisesti. Projektityöhön tarkoitetuilla ryhmillä ja kanavilla saattaa olla erilaiset tarpeet työkaluille ja muille resursseille Teams-ympäristössä kuin esimerkiksi myynnin päivittäisessä tekemisessä. 

Hyödynnä Teamsin toiminnot kattavasti ja monipuolisesti 

Teams mahdollistaa useiden erilaisten tietojärjestelmien, sovellusten ja muiden resurssien yhdistämisen, jolloin useiden työtehtävien keskittäminen yhteen sovellukseen tehostaa työntekoa ja säästää aikaa.  

Esimerkiksi oletusarvoisesti luodut dokumenttien mallipohjat ja ennalta määritetyt tiedostokansioiden rakenteet osana kanavia ja ryhmiä ovat tehokkaaksi osoittautuneita tapoja varmistaa, että kaikki työkalujen käyttäjät toimivat samalla tavalla. 

Parhaan hyödyn Teamsista saa irti, kun organisaatio on määritellyt sovellukselle käyttötarkoituksen ja menetelmät – pelisäännöt, joita kaikki osaavat noudattaa. Tämä pätee samalla tavalla muihinkin Microsoftin tarjoamiin pilvipalveluihin, jotka ovat saumattomassa yhteydessä toisiinsa ja Teamsiin. 

Varmista oman henkilöstösi osaamisen kehittäminen laadukkailla koulutuskokonaisuuksilla ja -sisällöillä räätälöitynä organisaationne tarpeisiin. 

Tutustu asiakastarinoihimme:

Lue lisää Teamsistä:

Kiinnostuitko räätälöidystä Teams-koulutuksesta? 

Ota yhteyttä Markoon ja räätälöidään teidän tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus!

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

Tilaa uutiskirje

Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital