Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Projektisalkku

Projektisalkku apuna projektien hallintaan niiden eri vaiheissa kokonaisvaltaisempaan projektinhallintaan niin projektin johdon, projektipäälliköiden kuin projektin jäsenten rooleissa

Kuinka monta projektia organisaatiossanne on parhaillaan käynnissä – tai suunnitteilla? Tähän kysymykseen harva kykenee vastaamaan ja usein yrityksissä tilanne onkin se, että yksittäisten projektien suunnittelu ja hallinta sujuu hyvin, mutta projektisalkun ja kokonaisuuksien hallinta saattaa aiheuttaa haasteita.
Projektikokonaisuuksien tiedon ylläpito on haastavaa ja se vie projektien johdolta paljon aikaa. Onneksi on olemassa projektinhallintaratkaisuja, joilla voit hallita organisaatiosi kaikkia projekteja.

Solu Digital tarjoaa erityyppisiä projektinhallintaratkaisuja:

 • kevyin on SharePointin päälle toteutettu projektisalkku
 • kattavia toiminnallisuuksia sujuvaan projektinhallintaan tarjoaa kevyt Microsoft Project for the web
 • järeämpi projektikeskus toteutetaan Project Online- tai Project Server-palveluissa
 • projektisalkkuraportti syntyy puolestaan Microsoft Power BI -palvelussa.

”Asiakasta ja asiakashankkeita koskevia tietoja jouduttiin hakemaan useasta eri paikasta ja soittamalla varmistamaan tietojen oikeellisuus. Dokumentit sijaitsivat useassa eri paikassa ja osa informaatiosta ei ollut talletetussa muodossa. Kilpailutusvaiheessa teknologiseksi kokonaisratkaisuksi hahmottui Office 365 -palvelu ja sen tarjoamat Dynamics CRM Online, SharePoint Online, Project Online ja Power Bi.”

Rakennusliike Lapti

”Henkilökunta pitää siitä, että heillä on näkymä koko talon kehitykseen.”

HSL

Projektisalkku sovitettuna organisaatiosi tarpeisiin

Projektisalkku luo läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta projektikäytäntöihin. Projektisalkussa jokainen projekti näkyy vaiheensa mukaisesti. Käytössä on omat salkkunäkymät eri kohderyhmille. Jokainen käyttäjä näkee roolinsa mukaan, mitkä projektit ovat parhaillaan käynnissä ja mitä projekteja on päätetty.

Kaikki projektien keskeiset tiedot löytyvät kätevästi ja helposti yhdestä paikasta. Projektikokonaisuuden ymmärtäminen on helppoa, kun kaikkia näkymiä on mahdollista suodattaa yksikön, kehittämisohjelman tai muiden projektin metatietojen mukaan.

Projektisalkku saattaa kuulostaa raskaalta ja byrokraattiselta, mutta toteutuksissamme projektikohtaisen seurannan vaatimukset mukautetaan asiakkaan projektiprosessiin. Projektiseurannassa huomioidaan projektien koko tai kompleksisuus. Pieni hanke pärjää kevyellä raportoinnilla, kun taas strateginen hanke vaatii enemmän suunnittelua ja seurantaa. Sovitamme projektisalkun täysin organisaationne tarpeisiin ja toteutamme hankkeen organisaationne arkea tukevana ja helpottavana yhteistyönä.

Solu Digitalin huippuasiantuntijoilla on paras kokemus ja osaaminen prosesseista sekä projektitoiminnasta. Projektisalkun pohjana käytetään teknologiaa, joka jo on käytössä lähes jokaisessa asiakasorganisaatiossa. Lisälisensseille ei yleensä ole tarvetta.

”Käyttöönoton määritysvaihe lisäsi ymmärrystä hankehallinnasta. Sisäisiä prosesseja on vakioitu ja yhdenmukaistettu. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus laajentaa Investointi-ikkunan palveluita yhteistyökumppanien suuntaan.”

HSY

Projektinhallinta helpottuu Microsoftiin teknologioilla

Microsoftin standardityökaluja käyttämällä projektinhallintaratkaisujen keveyttä ja monipuolisuutta voi lisätä ja vähentää tarvittaessa joustavasti. Microsoft 365 -palveluilla ratkaisuja voi laajentaa eri käyttötarpeiden mukaan, kuten esimerkiksi:

 • AzureSQL-tietokanta kaikille projektien tiedoille
 • Useita eri vaihtoehtoja käyttöliittymälle esimerkiksi tuntikirjausten tai muiden projektitietojen kirjaamiseen:
  • SharePoint-sivu
  • Teams-sovellus
  • Mobiililomake toteutettuna Power Appsilla
   • Power Automate -työnkulut nopeuttavat tietojen kirjausta ja käsittelyä automaation avulla
 • Projektiraportointi Power BI -ratkaisuilla

Projektin luonne ja käyttötapaus sanelevat, miltä käyttöliittymä näyttää. Se saattaa riippua tilanteesta, paikasta ja roolista, miten projektinhallinta työkalulla etenee.

Helpoimmillaan voit hyväksyä tehtävän kännykästä napsauttamalla ja kirjata tunnit, jonka jälkeen projektinhallinnan osuutesi on suoritettu. Johto näkee syöttämäsi tiedon Teamsissä yhtenä raporttina ilman erityistä projektinhallintasovellusta käytössä.

Ratkaisun yhdistäminen muihin Microsoftin pilvipalveluihin kuten Teamsiin tai SharePointiin tarjoaa useita mahdollisuuksia hyödyntää eri työkalujen ominaisuuksia projektinhallinnassa. Projektityökalu helpottaa tiedon ja dokumenttien hallintaa osana Microsoft 365:n pilvipalveluiden ja Office 365 -ryhmien ekosysteemiä.

Microsoft 365 -ohjelmien tuttu toimintaympäristö helpottaa ja nopeuttaa työkalujen käyttöä sekä säästää aikaa projektinhallinnalle keskeisen tiedon ja työvälineiden löytyessä kätevästi muiden työkalujen joukosta.

Mikäli organisaatio ei ole määrittänyt yhtenäisiä toimintatapoja liittyen projektinhallinnan metodien ja työkalujen käyttöön, projektinhallinnan ratkaisuja voi kustomoida omiin tarpeisiin sopiviksi esimerkiksi Teamsin ja Power Platformin avulla.

Projektisalkku sujuvaan projektinhallintaan

Näillä elementeillä voimme luoda juuri teidän organisaationne näköisen ja sille parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Projektisalkun luominen on teille omaa arkea helpottava ja tukeva hanke. Projektisalkun käytön jalkauttaminen kaikille käyttäjille on Solu Digitalin kanssa helppoa, sillä asiantuntijamme ovat tukenanne prosessin jokaisessa vaiheessa.

Yksittäisten projektien ja projektisalkun hallintatyökalu tukee organisaation projektikulttuurin kehittymistä. Yhtenäisten toimintatapojen määrittely ja noudattaminen auttavat työkalun menestyksekästä käyttöä arjessa osana muuta työskentelyä.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi määrittelemään työkalun käyttötarpeita tukevia käytänteitä menestyksekkään käyttöönoton varmistamiseksi. Projektikulttuurin ja projektinhallinnan ollessa tasapainossa työkaluineen ja toimintatapoineen, on työntekijöiden helpompaa omaksua ne osaksi omaa arkipäiväistä käyttöä.

Tutustu asiakastarinoihimme:

Lue lisää asiantuntijoidemme artikkeleista:

”Projektin alkaessa laadimme yhdessä kehittämisen tiekartan ja vaiheittaisen toteutussuunnitelman yhdessä Solu Digitalin kanssa. Näin saimme nopeasti työkalut käyttöön ja mahdollisuuden kehittää palveluita käyttökokemuksen kasvaessa. Seuraavissa vaiheissa lisäämme palveluiden välistä integraatiota ja automaatiota.”

Rakennusliike Lapti

”Asiantuntijaresurssit on paremmin hyödynnetty, eikä tule ylivarauksia eli jokainen pystyy keskittymään paremmin oman työnsä tekemiseen.”

HSL

Kiinnostaako projektisalkku?

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä Jariin:

Jari Kyläjärvi
Director, Partner

050 301 7330
jari.kylajarvi@soludigital.fi

  Tilaa uutiskirje

  Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi.

  SOLU DIGITAL ESPOO

  c/o Innovation Home Finland
  Tekniikantie 2
  02150 Espoo

  Katso kartta

  SOLU DIGITAL TURKU

  Yliopistonkatu 26 B
  20100 Turku

  Katso kartta

  L&T     

  Copyright © 2022 Solu Digital