Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Tuntikirjaukset sujuvasti Microsoft-ratkaisulla

9.11.2022

Työtuntien kirjaukset, seuranta ja raportointi projektityössä onnistuvat sujuvasti Microsoftin työkaluihin pohjautuvalla sovelluksella.

Projektiresurssien hallinnoinnissa yksi keskeisimmistä asioista on projektiin kuuluvien henkilöiden työtuntien kirjaus ja seuranta jonkin järjestelmän avulla.

Markkinoilla on saatavilla monia selainpohjaisia tuntikirjaussovelluksia. Usein ne kuitenkin toimivat irrallaan muista projektityössä käytetyistä järjestelmistä. Tiedon ylläpitäminen useassa eri paikassa käy haasteelliseksi mitä isommasta ja monimutkaisemmasta projektista on kyse.

Projektinhallinnassa kuten myös muussa työssä järjestelmien integroitavuus ja tiedon keskittäminen yhteen ympäristöön tuo merkittäviä etuja työskentelyn nopeutuessa ja tehostuessa. Tieto on parhaiten käytettävissä, kun se sijaitsee kaikkien asianosaisten saatavilla ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta

Tuntikirjaukset vaivattomasti

Solun tuntikirjaussovellus toimii selaimessa, eikä sen käyttö vaadi erityisempää osaamista. Sovellus hakee tietoa tuntikirjauslomakkeelle esimerkiksi Microsoftin Project for the Web -ympäristöstä (PfW) projektitehtävät. Tällöin käyttäjän ei tarvitse tehdä muuta kuin syöttää tehdyt työtunnit oikeille riveille.

Tuntikirjausrivien tietojen automaattinen haku helpottaa projektipäällikön elämää, sillä erikseen perustettaville tuntikirjauskohteille ei ole tarvetta. Jokainen projektiryhmäläinen voi kirjata tuntinsa heti projektitietojen luomisen jälkeen.

Tuntikirjaussovellukseen voi tarvittaessa liittää sähköinen hyväksymiskierto, jolloin projektipäälliköt ja esihenkilöt voivat vahvistaa henkilöiden tuntikirjaukset sujuvasti.

Tuntikirjausten raportointi

Sovelluksen tuntikirjaukset tallentuvat Azuren tietokantaan, mistä data voidaan hakea esimerkiksi Power BI -raporteille. Tietoa voidaan yhdistää tuntikirjausraporteille eri lähteistä, kuten esimerkiksi projektin tilannetieto Project for the Webistä ja henkilöiden kustannuspaikkatiedot HR-järjestelmästä.

Toteutuneiden tuntien seuranta helpottuu, sillä raporttia voi tarkastella halutulta aikajaksolta eri hakuehtojen avulla esimerkiksi projekteittain tai henkilöittäin.

Keskitä projektityö Teamsiin

Microsoft Teams toimii tehokkaana projektityön keskuksena, johon voi tiedon, dokumenttien ja viestinnän lisäksi keskittää Project for the Webin projektinhallintaominaisuuksia, tuntikirjaussovellus sekä Power BI-raportit.

Lisää tehokkuutta projektityöskentelyyn tuo automaatiotyökalu Solu 365:n käyttö. Työkalun avulla projektien luontiprosessia voi yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehostaa merkittävästi. Uuden PfW-projektin sekä Teamsissa sijaitsevan projektiryhmän luonti onnistuu muutamalla klikkauksella helppokäyttöisen lomakkeen avulla.

Kun kaikki tarvittava tieto ja työkalut löytyvät keskitetysti Teamsista, aikaa säästyy ja projektityö on sujuvampaa.

Lue lisää Microsoft Project for the Webistä:

Mikko Sorsa
Senior Consultant, Partner

Tilaa uutiskirje

Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi.

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital