Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Microsoft Teams ja Solu 365:n tiimityötä tukevat ratkaisut

Solu 365® Teams-ryhmien automaatioon

Microsoft Teams on tietotyön keskus. Teams on monelle tuttu keskustelu- ja etäkokoustoiminnallisuuksiensa osalta, mutta ennen kaikkea Teams on ryhmätyöympäristö, jossa sijaitsevat asiakohtaiset dokumentit, tehtävät ja muistiot. Teams-ryhmiä voi perustaa kiinteäksi osaksi organisaation toimintaa ja määräaikaisiin tarpeisiin, vaikkapa projektien tueksi. Erilaisista käyttötarpeista on mahdollista muodostaa mallipohjat Teams-ryhmille ja Solu 365 on työkalu näiden käyttötapausten automaattiseen provisiointiin.

Teams tarjoaa helppokäyttöiset työkalut niin verkkokokousten järjestämiseen kuin moderniin ryhmätyöskentelyyn kuten kokonaisuuksien hallintaan Teams-ryhmillä, joilla puolestaan kanavien kautta voidaan pureutua kokonaisuuden eri osa-alueisiin. Kanavat mahdollistavat keskustelun sekä muun yhteydenpidon ja tiedostojen käsittelyn lisäksi työn kannalta tärkeiden tietojen kokoamisen omille välilehdille hyödyntäen eri tietolähteitä.

Etätyöskentely luo omat haasteensa sujuvalle työn tekemiselle virtuaalisesti ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Digitaaliset prosessit ja tiedon sujuva käsittely ovat välttämättömiä edellytyksiä modernin työn tekemiselle. Niiden myötä omaa ja organisaation arkea monipuolisesti hyödyttävillä työkaluilla on tärkeä rooli.

Kokoustoimintojen, videopuhelujen ja pikaviestintätoiminnallisuuksien lisäksi Microsoft Teams käyttö auttaa keskittämään tiedon tallennuksen, käsittelyn ja jakamisen yhteen sovellukseen. Teams-ryhmä liittää yhteen ja tuo ryhmän jäsenten ulottuville varsinaisen Teamsin lisäksi joukon muita Office 365 -osapalveluita, kuten SharePoint-työryhmäsivuston ja Plannerin ryhmän tehtävien hallintaan.

Microsoft Teams tarjoaa näiden lisäksi monipuoliset ja kattavat mahdollisuudet keskittää myös muuta työntekoa.

“Solu Digitalin referenssit ja ymmärrys tarpeistamme tekivät vaikutuksen meihin ja näin ollen myös laajemmat Office 365 -ratkaisut astuivat kuvioon. Päätös yhteistyöstä Solu Digitalin kanssa syntyi nopeasti.”

Panostaja

”Parasta Solu Digitalin kanssa yhteistyössä on ollut joustavuus ja heidän kykynsä päästä sisälle meidän toimintaamme – tämän valmiin järjestelmän sovittamiseen niihin meidän tarpeisiin.”

Ammattiliitto Pro

Lataa Microsoft Teams -oppaat

Lataa oppaamme Teams-ryhmien sujuvaan hallintaan ja helpota organisaatiosi virtuaalityöskentelyä. Jätä yhteystietosi ja lähetämme oppaat sähköpostiisi.

Teams käyttö tehostaa työskentelyä tiedon, asiakirjojen, tehtävien ja ihmisten parissa

Microsoft Teams tarjoaa nykyaikaista virtuaalityöskentelyä ja ryhmätyöskentelyä tukevan digitaalisen työympäristön:

 • Kokousten hallinta: Säästä aikaa järjestelmällisellä kokousten hallinnalla
  • Kokousten sujuva suunnittelu, järjestäminen ja asianhallinta ennen kokousta, sen aikana ja kokouksen jälkeen kattavilla toiminnallisuuksilla, kuten muistiinpanot, luonnoslehtiö ja kyselyt.
 • Dokumenttien käsittely: Vähennä tiedon pirstaleisuutta keskitetyllä tiedonhallinnalla
  • Asiakirjojen työstäminen Office-ohjelmilla suoraan Teamsissä, Online -selainohjelmissa tai työpöytäsovelluksissa, mahdollistaen usean henkilön yhteismuokkaamisen samanaikaisesti ja dokumenttiin liittyvän keskustelun suoraan asiakirjan yhteydessä. Tallenna ja jaa dokumentteja helposti organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle.
 • Työryhmätyöskentely: Tehosta työskentelyä hyödyntämällä SharePointin toiminnallisuudet
  • SharePointin dokumentinhallinnan ominaisuuksien hyödyntäminen onnistuu Teamsissä. Selkeytä osasto- ja projektikohtaista työskentelyä Teams-tiimien eli työryhmäkohtaisten työtilojen avulla. Työskentelyä tehostavien toimintojen, kuten muistutusten, hälytysten ja hyväksyntäketjujen käyttöä kannattaa hyödyntää koko organisaation laajuisesti.
 • Tehtävien- ja projektinhallinta: Lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta tiimi- ja projektityöskentelyssä
  • Plannerin työjonojen ja tehtäväsäiliöiden käyttö helpottaa tiimien ja projektien tehtävien hallintaa. Helpota työntekoa ja siitä raportointia yhteisesti hyödynnettävien näkymien ja raporttien avulla esimerkiksi säännöllisissä palavereissa työn edistymisen seuraamiseksi.
 • Tiedonkäsittely muissa tietojärjestelmissä: Tuo kaikki olennainen tieto Teams-työskentelyyn
  • Erilaiset sovellukset ja tietolähteet kuten online- ja on-premises-järjestelmät voi liittää sadoilla eri yhdistimillä osaksi Teamsin laajaa sovelluskokoelmaa.
 • Sähköisten prosessien keskittäminen: Tehosta työntekoa ja lisää tuottavuutta
  • Power Platformin palvelut auttavat kehittämään automaattisia työnkulkuja ja lomakepohjaisia mobiilisovelluksia sekä hyödyntämään niihin liittyvää dataa.
 • Kustomoidut sovellukset: Sujuvoita työntekijöiden arkea
  • Organisaation tarpeita vastaaviksi räätälöidyt sovellukset vaihtelevat yksinkertaisista sovelluksista monipuolisiin tiedon ja resurssien keskittymiin.

Teams tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta myös pohdittavaa organisaation käytäntöjen ja tietomallin hyödyntämisen osalta.

Helpota Teams-ryhmien hallintaa helppokäyttöisellä Solu 365® -työkalulla

Solu Digitalin yhdessä asiakkaidensa kanssa kehittämä Solu 365® -hallintatyökalu auttaa luomaan sekä hallitsemaan Teams-ryhmiä organisaation määrittelemien käyttötapausten mukaisesti. Työkalu tarjoaa ryhmien luontilomakkeen ja portfolionäkymän organisaation kaikkiin Teams-ryhmiin.

Solu 365® -työkalulla voit:

 • Luoda helposti ryhmiä juuri oikeilla asetuksilla eri tarkoituksiin, esimerkiksi sisäisille ryhmille, projektiryhmille ja kumppanuusryhmille. Automaatiolla ohjattu työryhmän hallintaprosessi varmistaa organisaation yhtenäisten käytänteiden mukaisen toiminnan.
 • Mukauttaa osapalvelut kuten Teams, SharePoint-sivusto, Planner sekä Office-dokumenttien mallipohjat käyttötarpeen mukaisesti osaksi ryhmätyöskentelyä. Eri käyttötarpeet määrittelevät mitä Teams-kanavia, dokumenttipohjia, tehtävänhallintaratkaisuja ja muita resursseja kukin työryhmätyyppi tarvitsee.
 • Hallinnoida omistamiasi ryhmiä Solu 365:n reaaliaikaisessa portfolionäkymässä. Voit esimerkiksi arkistoida niitä päättymään automaattisesti määräpäivään mennessä.
 • Helpottaa tiedon ja dokumenttien löydettävyyttä. Automatiikka luo taustalla uudelle Teams-ryhmälle metatietoihin ennalta määritetyt tiedot. Solu 365®:n käyttötukee organisaatiossa määriteltyjä, yhtenäisiä nimeämis- ja tallennuskäytäntöjä sekä niiden noudattamista.

Solu 365® vahvistaa yrityksen omaa tietomallia. Sen avulla luot ryhmiä omalle organisaatiolle tyypillisten käyttötilanteiden kuin myös oman tietomallin mukaisesti. Solu 365® -ratkaisun avulla takaat koko organisaatiosi ryhmien helpon hallinnan läpinäkyvästi ja tietoturvallisesti.

“Solu 365® -tuotteessa positiivista on erityisesti se, että se tarjoaa ennen kaikkea läpinäkyvän tavan jakaa tietoa ja kommunikoida. Jokainen organisaation jäsen on tietoinen yrityksen sisäisistä asioista reaaliajassa paikasta riippumatta. Olemme sisäisessä viestinnässä siirtyneet lähes kokonaan pois sähköpostista Teamsin kanaviin.”

Panostaja

Varaa online-demo

Ota organisaationne Teams-ryhmät hallintaan Solu 365® työryhmien automaatiolla.

Koordinoitu ja järjestelmällinen työskentely Microsoft Teamsissä:

 • tehostaa jokapäiväistä työskentelyä
 • tiivistää yhteistyötä organisaation eri sidosryhmien välillä
 • rakentaa luottamusta
 • tuo hallittavuutta ja läpinäkyvyyttä tiedon hallintaan
 • vähentää tietoturva- ja tiedonhallintariskejä

”Solu on tällainen ketterä toimija – he ovat ymmärtäneet enemmän ja enemmän sitä meidän liiketoimintaa ja tarpeita, ja pystyneet sitä omaa tekemistä ja tarjontaansa justeeraamaan just siihen.” 

Scania Suomi

”Kun Office 365 tuli, niin meille tuli sellainen tunne, että me tarvittaisiin kumppani, jolla on kokemusta tällaisten ympäristöjen pystyttämisestä jo ennestään, ja Solu Digitalista me löydettiin sellainen.”

Ammattiliitto Pro

Tutustu asiakastarinoihimme:

Lue lisää Teamsistä:

Haluatko kuulla lisää työryhmäratkaisusta?

Ota yhteyttä Henryyn tai lue lisää täältä: https://solu365.com.

Henry Scheinin
Managing Consultant, Partner
040 545 5448
henry.scheinin@soludigital.fi

  Tilaa uutiskirje

  Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi.

  SOLU DIGITAL ESPOO

  c/o Innovation Home Finland
  Tekniikantie 2
  02150 Espoo

  Katso kartta

  SOLU DIGITAL TURKU

  Yliopistonkatu 26 B
  20100 Turku

  Katso kartta

  L&T     

  Copyright © 2022 Solu Digital