YHTEYS-
TIEDOT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Tekoäly liiketoiminnan tehostajana

Tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut kuten Copilot, Azure OpenAI ja muut Microsoftin tekoälypalvelut auttavat parantamaan tuottavuutta ja tehostamaan liiketoimintaa

Solu Digital tarjoaa konsultaatiota, teknistä toteutusta ja tukea generatiivisen tekoälyn käyttöönottoon organisaationne erilaisia tarpeita palvelevana ratkaisukokonaisuutena.

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa auttaa tehostamaan prosesseja sekä optimoimaan resursseja.

Microsoftin Work Trend Index -tutkimuksen mukaan:

 • 64 % kokee että heillä ei ole riittävästi aikaa ja energiaa vaadittujen tehtävien suorittamiseen
 • 70 % kertoo olevansa valmis delegoimaan AI:lle niin paljon työtä kuin vain mahdollista
 • 2 x todennäköisemmin AI lisää työn tuottavuutta kuin luo tarvetta vähentää työntekijöiden määrää

Tekoälyn käyttö voi kuitenkin luoda tietoturvariskin ja uudenlaisia haasteita tiedonhallintaan muun muassa yksityisyyden ja luottamuksellisuuden osalta, jolloin generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksien, haasteiden ja rajoitteiden ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti muodostuu ensisijaisen tärkeäksi.

Autamme organisaatiotasi ymmärtämään tekoälyn luomat mahdollisuudet erilaisia teknologioita hyödyntäen sekä generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen käyttöön liittyviä haasteita ja huomioon otettavia asioita.

 • Ymmärrä generatiivisen tekoälyn toimintatapa paremmin sekä sen tarjoamat mahdollisuudet liiketoimintaympäristössä oman organisaatiosi tarpeiden kannalta.
 • Luo kattava käsitys generatiivisen tekoälyn tietoturvasta ja -suojasta sekä tekijänoikeudellisista kysymyksistä, joita tekoälyn hyödyntämiseen liittyy.
 • Muodosta käsitys tiedon laadusta oman organisaatiosi toimintaympäristössä ja sen käytöstä generatiivisen tekoälyn aineistona, johon tarpeitanne vastaavat ratkaisut voi pohjautua.
 • Omaksu taidot, joilla ohjaat keskustelevaa tekoälyä luonnollisen kielen avulla tehokkaasti ja joustavasti.

Varaa demo

Viisi askelta tekoälyn hyödyntämiseen -työpajamme on ensimmäinen askel matkalla tekoälyn hyödyntämisessä, jonka avulla organisaationne muodostaa ymmärryksen generatiivisesta tekoälystä kokonaisuutena ja pystytte tekemään valistuneita päätöksiä tekoälyn hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassanne.

Työpajan jälkeen teillä on madollisuus oman prototyypin kehittämiseen Microsoft-teknologialla generatiivisesta tekoälystä muodostetun kokonaiskäsityksen ja yrityksenne omien tavoitteiden pohjalta.

Microsoftin tekoälypalvelut, kuten Copilot, Viva Topics, SharePoint Premium ja Azure Open AI auttavat varmistamaan, että organisaationne data on turvassa ja tiedon sekä räätälöityjen tekoälyratkaisujen hallinta onnistuu sujuvasti.

Varaa demo

Tekoälyn käyttöönotto joustavasti tarpeiden mukaan

Autamme muodostamaan kokonaiskäsityksen generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä tekoälyn hyödyntämisestä.

Valinnaisesti toteutamme tekoälyyn pohjautuvan ratkaisun organisaationne tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi eri vaiheiden mukaisesti:

 • Viisi askelta tekoälyn hyödyntämiseen -työpaja
 • Valinnainen jatko: AI Proof of Concept ja Azure OpenAI mahdollisuudet -työpaja
 • Valinnainen jatko: Prototyyppitoteutus asiakkaan omaan ympäristöön
  • Toteutuksen tavoitteiden määrittely
  • Tietoaineiston valitseminen ja kehittäminen
  • Palvelun käyttäjien profilointi
  • Tarvittavien resurssien luonti asiakkaan Azure-tilaukseen ja autentikaation määrittely
  • Tuotantokäytön hinnoittelumalli ja arvioidut kustannukset
  • Pilottikäyttäjien perehdytys, palauteprosessi ja käytön tuki

Ratkaisun käyttöönotto onnistuu nopeasti ja sujuvasti Solu Digitalin asiantuntijoiden avulla.

Varaa demo

Microsoft Azure OpenAI

Microsoft Azure tarjoaa monipuolisia tekoälyratkaisuja tehostamaan liiketoimintaa pilvipalvelussa, jossa organisaatioiden ja käyttäjien tieto on turvassa. OpenAI:n kehittyneet tekoälymallit ja -työkalut soveltuvat optimoimaan useiden eri liiketoiminta-alueiden prosesseja, kuten esimerkiksi:

 • GPT 3.5 luonnollisen kielen prosessointiin ja generointiin
 • GPT-4 keskustelutyyppiseen vuorovaikutukseen
 • DALL-E-mallit kuvien luomiseen käyttäjän antamista tekstikehotteista
 • Whisper-mallit puheen litteroimiseen ja kääntämiseen.

Microsoft Azure tarjoaa tietoturvallisen alustan, joka tukee skaalautuvuutta, suorituskykyä ja monipuolisuutta. Azure Open AI voi auttaa organisaatioita tehostamaan tiedonhakua, parantamaan asiakaskokemusta ja liittämään tekoälyn osaksi liiketoimintaprosessejaan.

Azure AI Studion avulla kehittäjät voivat hyödyntää satoja generatiivisen tekoälyn kielimalleja ja muita monia tekoälypalveluita eri tarkoituksiin, kuten tiedon analysointiin, koneoppimiseen, luonnollisen kielen käsittelyyn ja syväoppimiseen.

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot on tekoälypohjainen ohjelmisto, joka on integroitu Microsoft 365 –palveluihin auttamaan tietotyöläisiä päivittäisissä tehtävissään.

Käyttäjän avustajana toimiva Microsoft 365 Copilot kykenee vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa, hyödyntäen organisaation tietopääömaa, luomaan reaaliaikaisia, kontekstiin sopivia ehdotuksia ja tarjoamaan tietoja.

Copilotin avulla käyttäjät voivat muun muassa tuottaa sisältöä teksti- tai puhekehotteen perusteella, luoda yhteenvetoja ja vastata käyttäjän esittämiin kysymyksiin.

Tekoälyn avulla tietotyöläiset voivat keskittyä oleelliseen, kuten luovaan ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja muihin korkean tason kognitiivisiin tehtäviin, ja näin välttää turhat keskeytykset, mikä vähentää virheitä, lisää tuottavuutta ja säästää aikaa.

Copilotia voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä, kuten kokouksissa, sähköpostien kirjoittamisessa, projektien hallinnassa ja tiedonhaussa. Copilotia voi hyödyntää muun muassa:

 • Dokumenttien laatimisessa ja sisällön tuottamisessa käyttäjän puolesta, jolloin se voi auttaa muotoilemaan ajatuksia ja ideoita selkeästi, löytämään oikeat sanamuodot ja korjaamaan kieliopillisia virheitä.
 • Tietojen analysoinnissa, jotta käyttäjät pystyvät tekemään parempia ja tietoisempia päätöksiä.
 • Sähköpostien hallinnassa siten, että sähköpostia kirjoittaessa Microsoft 365 Copilot voi ehdottaa vastauksia, auttaa muotoilemaan ajatuksia selkeämmin tai suositella viestiin sopivia liitteitä.
 • Tehtävien järjestämisessä ja hallinnassa, jolloin tekoäly voi huomauttaa tulevista kokouksista, ehdottaa huomioon otettavia tehtäviä tai varoittaa mahdollisista ristiriidoista kalenterissasi.

Varaa demo

Tutustu asiakastarinoihimme:

Lue lisää asiantuntijoidemme artikkeleista:

Haluatko kuulla lisää tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa?

Ota yhteyttä Henryyn:

Henry Scheinin
Managing Consultant, Partner
040 545 5448
henry.scheinin@soludigital.fi

Tilaa uutiskirje

Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital