KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Projektportfölj

Med projektportföljen kan du hantera projekten grundligare under deras olika faser

Hanteringen av olika projekt- och projektportföljhelheter kan vara utmanande för organisationer, även om planeringen och hanteringen av enskilda projekt skulle fungera bra. Att bevara information för projekthelheter kan vara svårt och tidskrävande för organisationsledningen.

Med våra lösningar för projekthantering kan du lätt och snabbt administrera alla projekt inom din organisation.

Precisera projekthanteringen i din organisation:

  • All viktig information om projekt kan hittas lätt och behändigt på ett ställe
  • Projektportföljen medför transparens och konsekvens till projektvanor
  • Hanteringsverktyget för enskilda projekt och projektportföljen stöder utvecklingen av projektkulturen inom organisationen
  • Det blir lättare att skapa en uppfattning om en projekthelhet – med hjälp av rollbaserade vyer och omfattande filter över pågående och avslutade projekt
  • Definiering och följande av gemensam praxis hjälper användarna att framgångsrikt använda verktyget i vardagen som en del av allt övrigt arbete

”Expertresurserna har utnyttjats bättre, och det blir inga dubbelbokningar utan alla kan bättre koncentrera sig på att göra sitt eget arbete.”

HRT

Boka demo

Projektportföljen stöder projektkulturen inom organisationen

Projektlösningar finns att få skräddarsydda för organisationens behov, men hjälp av olika verktyg:

I projektportföljen syns varje projekt enligt sin projektfas. I de projektportföljer som vi drar igenom anpassas kraven för kontroll av enskilda projekt till organisationens egen projektprocess. 

Vi mallar projektportföljen så att den möter era behov och vi drar igenom projektet som ett samarbete som stöder och underlättar vardagen i er organisation.

“Personalen tycker om att de har en vy över hela organisationens utveckling.”

HRT

Boka demo

Ladda ner projekthanteringsguiden

Ladda ner vår guide för smidig hantering av projekt och gör projektarbetet inom din organisation enklare. Var vänlig och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi guiden till din e-post.

Ta enkelt i bruk projektportföljen för smidigare projekthantering

Distributionen av projektportföljen till alla användare är lätt med Solu Digital. Våra experter är med och stöder er under processens alla faser:

  • Vi preciserar projektportföljlösningen så att den möter organisationens behov och är i linje med organisationens projektkultur och ledningsmodell (till exempel ABC, V.S.O.P. eller PRINCE2)  
  • Vi fastställer en användarpolicy som stöder verktygets användningsbehov och gör den till projektmanual
  • Vi erbjuder skolningar och workshops för smidig användning av projektverktyget

Experterna från Solu Digital har den bästa erfarenheten och expertisen om processer och projektverksamhet.

”Ibruktagandets definieringsfas ökade förståelsen för projekthanteringen. Interna processer har standardiserats och gjorts enhetliga. I nästa fas är avsikten att utvidga Investeringsfönstrets tjänster i riktning mot samarbetsparter.”

HRM

Automatisera projekthanteringen med Solu 365® -verktyget


Läs mer om våra Project-skolningstjänster

Våra kundberättelser:

Är du intresserad av projektportföljen?

Vi berättar gärna mer. Kontakta Jari:

Jari Kyläjärvi
Director, Partner

+358(0)50 301 7330
jari.kylajarvi@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital