De effektivaste lösningarna för informationshanteringen.

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Business intelligence-lösningar

Företagsinformationsledning och BI-rapportering är nu självhanterbart oavsett tid och plats

Business Intelligence är företagets insamling, lagring och analysering av data. Microsoft Power Platform-verktygen erbjuder en effektiv helhet för insamling, hantering och visualisering av data som är kritisk för affärsverksamheten. Påskynda beslutsfattandet och förbättra organisationsledningen genom aktuella data som är lätt och tydligt analyserbara.

Rapporterna utformas med Power BI-verktygen och publiceras för specifika målgrupper exempelvis i SharePoint eller Teams, som stöder virtuell diskussion om rapportdata. Du kan filtrera rapportdata och vid behov fördjupa dig i bakgrundsdatan. Som en del av företagets eller organisationens vardag stöder rapporterna kunskapsledning.

Fråga våra experter om mer!

Power BI som en del av Power Platform-lösningar

Företagsinformationsledning är enkelt och flexibelt när du har tillgång till Solu Digitals Business Intelligence-lösningar. Utöver rapporteringslösningarna är Power Automate-arbetsflödena till hjälp vid automatisering av processer och Power Apps-applikationerna vid insamling, hantering och lagring av data, vilket gör det möjligt att förädla datan till konkreta åtgärder som stöder affärsverksamheten.

Utveckling av uppgifts- och rollspecifika företagsapplikationer går smidigt och kostnadseffektivt hela vägen från fastställning av behov och mål till ibruktagning av testade och fungerande lösningar. När lösningen utformas definieras applikationens användningsbehov, affärsverksamhetslogik och datakällor tydligt.

Vi utvecklar applikationen med utgångspunkt i definieringsfasen och lär användarna och underhållarna att använda sig av applikationen vid effektivisering av affärsverksamhetsprocesserna. Fler organisationer som utnyttjar Power Platform-lösningar har lärt sig att redigera och vidareutveckla exempelvis Power BI-rapporter samt Power Apps-applikationer själva.

Hundratals olika alternativ för att föra samman olika datasystem, applikationer, dokument och andra datakällor i Power Platforms verktyg gör det möjligt att digitalisera processen. Automatiska arbetsflöden och lättanvända formulär gör också verksamhetssätten enhetliga samt effektiviserar obehagliga, manuella och repetitiva uppgifter.

”Vi har kunnat utveckla system, med vilka vi ännu bättre kan följa hur säljarna lyckas ute på fältet och på så vis bättre kunnat få data för att styra försäljningen.”

Scania Finland

BI-rapportering och -budgetering

BI-rapportering är ett visuellt sätt att presentera data som systemet samlar in från olika källor. För budgetar och andra prognoser kan du med vår hjälp skapa en rapporteringsapplikation dit data läses in som filer eller med hjälp av Power Apps-formuläret. BI-rapportering möjliggör snabb testning av olika scenarier. Business Intelligence-lösningarna tillhandahåller ett datalager dit datan laddas från bakgrundssystem.

Business Intelligence -lösningar för hantering, ledarskap och BI -rapportering

Business Intelligence-lösningarna erbjuder ett hjälpmedel för företagsinformationsledning, styrning och BI-rapportering. Du får alltid aktuella data om din affärsverksamhets processer och du kan automatisera och visualisera datan för att göra den mer lättförståelig. Business Intelligence-lösningarna innehåller:

Prognoser och budgetering

  • Gör budgeteringsprocessen betydligt snabbare och frigör tid från manuellt arbete till planering och analysering.

Resultatkort och KPI-mätare

  • Mät praktiskt framstegen mot målet och visualisera arbetet.

Business Intelligence som ”självservice”: förmånligt och precis när det passar dig.

  • Underlätta och stöd din egen vardag med Business Intelligence på dina egna villkor.

Analyser, BI-rapportering och processers status

  • Aktuella och lättillgängliga affärsverksamhetsrapporter och analyser som stöd vid beslutsfattande.

Informationssökning

  • Underlätta din vardag med lätta sökfunktioner.

”Kundförståelsen för Solu Digitals experter är toppmodern! Du behöver aldrig vrida vad vi letar efter, men dina experter förstår direkt från vår värld vad vi behöver och vad som stöder vår verksamhet.”

Transmeri

”Samarbetet med Solu Digital fungerade mycket bra och flexibelt. Jag tror att vi i fortsättningen kommer att använda olika BI-lösningar för insamling, överföring och förädling av data.”

KUUMA-ICT

Bekanta dig med Power BI-utbildningstjänster

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Vill du höra mer om Business Intelligence-lösningarna?

Kontakta Jere:

Jere Palanne
Chief Technology Officer, Partner

040 580 2763
jere.palanne@soludigital.fi

[contact-form-7 id=”3608″ title=”Prenumerera på nyhetsbrev”]

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital