KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

SharePoint-utbildning

Våra Microsoft SharePoint-utbildningar hjälper hela personalen att praktiskt utnyttja SharePoints mångsidiga egenskaper för enkel hantering, delning och lagring av data.

SharePoint är en mångsidig plattform för delning och hantering av data. Dessutom är det en allmänt använd grund för bland annat utformning av intranätet. Sharepoint har en ytterst viktig roll i många organisationer, men det är inte nödvändigtvis alla som kan använda det så pass bra att man får ut all dess potential.

Implementering av Sharepoint i hela organisationen kan vara utmanande. Det är också särskilt viktigt att hela organisationen har samma spelregler – dvs. verksamhetssätt – för användning av Sharepoint, så att arbetet blir effektivt, transparent och datasäkert.

Fråga en expert om mer

Skräddarsydd SharePoint-utbildning för er organisations behov

SharePoint-utbildningen är till nytta för hela personalen, då den medför enklare hantering, delning och lagring av data, och alla lär sig att agera på samma sätt.

I utbildningen lär man sig till exempel att lagra och sortera data samt att använda versionshantering och olika vyer. Dessutom erbjuder vi dig en Teams-utbildning.

Våra utbildningar är praktiska och människonära, så att organisationens alla medlemmar oavsett roll får lära sig hur de kan bli effektiva mästaranvändare av Sharepoint. Utbildningen skräddarsys tillsammans med er för att helt motsvara era behov.

Våra Microsoft-certifierade utbildare genomför utbildningar som närvaroundervisning och på distans. Vid organiserandet av våra utbildningar tar vi hänsyn till gällande rekommendationer och föreskrifter avseende covid-19.

Utbildningstillfällenas struktur och innehåll utformas och genomförs på det sätt som ni önskar, till exempel:

 • längre, 1–2 timmars utbildningssessioner där deltagarna själva övar på att använda grundegenskaperna och funktionerna.
 • kortare, cirka 30 minuters effektiva utbildningar i form av informationsinslag, där egenskaper och funktioner gås igenom enligt er organisations datamodell
 • utbildningar av workshoptyp, där de bästa rutinerna och verksamhetssätten för användning av SharePoint samt en datamodell som stöder dokumenthantering fastställs för organisationen.
 • framtagning av utbildningsmaterial såsom videor, skriftliga instruktioner, instruerande artiklar och SharePoint-mallar som ett långsiktigt stöd i användarnas arbete

I våra praktiska utbildningar lär sig organisationens alla medlemmar att effektivt utnyttja SharePoint och Office 365-verktyg i sitt eget arbete. På så vis sparar användarna tid och kan koncentrera sig på det som är väsentligt i deras arbetsuppgifter.

Fråga en expert om mer

SharePoint-utbildningens innehåll med ämnesområden

Våra utbildningar kan bland annat innehålla följande ämneshelheter, och de kan kombineras enligt era behov:

SharePoint-utbildning

 • OneDrive for Business
 • Lagring i bibliotek
 • Metadata
 • Användning av bibliotek
 • Vyer och deras användning
 • Lagring, automatisk lagring
 • Samredigering
 • Hantering av metadata
 • Versionshistorik
 • Synkronisering

Teams och SharePoint, separat och tillsammans

 • Kanaler, diskussioner, omnämnanden
  • Lagring och öppning av dokument i filfliken
   • Telefonsamtal, videosamtal och möten
   • Snabbkommunikation mellan två personer
   • Bildande av en ny arbetsgrupp
   • Läs mer på våra Teams-utbildningssidor

OneDrive for Business

 • Synkronisering av filer på arbetsstationen
 • Automatisk lagring
 • Konsumentens samtida användning av OneDrive och OneDrive for Business
 • Lösning av synkroniseringsproblem

Korrekt användning av PowerPoint

 • Användning av organisationens bildmall
 • Utformning av diapresentation
 • Bilder i presentationen
 • Delar och anpassade presentationer

Sammanställning av Excel-tips

 • Serier
 • Villkorlig formgivning
 • Diagram
 • Tabell vs. område
 • Pivot

Fråga en expert om mer

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Blev du intresserad av SharePoint-utbildningen?

Kontakta Marko så skräddarsyr vi en utbildningshelhet som passar era behov!

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital