KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Office 365-utbildning

Med våra Office 365-utbildningar kan organisationens alla medlemmar lära sig att ta tillvara de olika användningsmöjligheterna i Microsofts system för att effektivisera arbetet.

Situationen är dock ofta att organisationer trots licenser endast använder en liten del av Office 365:s möjligheter. Dessutom finns det i organisationen ofta bara en liten del av personalen som tar tillvara Office 365:s många olika användningsmöjligheter, och implementering bland hela personalen kan vara oväntat utmanande.

”När Office 365 kom fick vi en känsla av att vi behöver en partner som har erfarenhet av att sätta upp sådana här miljöer sedan tidigare och hos Solu Digital hittade vi en sådan.”

Fackförbundet Pro

Fråga våra experter om mer!

Office 365 effektiviserar samverkan

När organisationen har enhetliga spelregler samt nödvändig kunskap om användning av Office 365 blir hela organisationens arbete mer transparent, smidigt och bättre för individens välbefinnande.

Dessutom är datasäkerhet en viktigt prioritet i expertarbete och dataarbete, vilket säkerställs genom korrekt användning av Office 365.

Vi hjälper till och utbildar vid ibruktagningen

Vi hjälper dig att implementera användningen av Office 365 bland hela personalen och utformandet av gemensamma rutiner för användning av Office 365. Vi hjälper din organisation att få ut så mycket som möjligt av Office 365:s möjligheter.

Det är viktigt för oss att vi stöder våra kunder och utbildar om användning av system på ett människonära och begripligt sätt. På så sätt kan organisationens alla medlemmar effektivt lära sig att använda Microsofts system på samma nivå oavsett roll.

Skräddarsydd Office 365-utbildning för utveckling av affärsverksamhetsapplikationer

Med våra skräddarsydda Office 365-utbildningar får er organisations alla medlemmar effektivt lära sig hur Microsofts system används.

Våra Microsoft-certifierade utbildare håller utbildningar som närvaroundervisning och på distans. Vid organiserandet av våra utbildningar tar vi hänsyn till gällande rekommendationer och föreskrifter avseende covid-19.

Utbildningstillfällenas struktur och innehåll utformas och genomförs på det sätt som ni önskar, till exempel:

 • längre, 2–3 timmars utbildningssessioner, där deltagarna själva övar på att använda egenskaper och funktioner
 • kortare, cirka 30–60 minuters effektiva utbildningssessioner i form av informationsinslag där egenskaperna och funktionerna gås igenom
 • utbildningar av workshoptyp, där man fastställer de bästa rutinerna och verksamhetssätten för användning av Office 365
 • framtagning av utbildningsmaterial såsom videor, skriftliga instruktioner, instruerande artiklar och Teams-applikationer som ett långsiktigt stöd i användarnas arbete

Våra praktiska utbildningar hjälper användare att ta tillvara de möjligheter som Office 365-programmen erbjuder för att effektivisera det egna arbetet.

Boka en utbildning här!

Office 365-utbildningens innehåll med ämnesområden

Office 365-utbildningen är en utbildning som framför allt rekommenderas i samband med ibruktagning av O365-tjänsten, förslagsvis för hela personalen.

Utbildningsdagen kan sättas samman från olika teman och exempelvis från olika typer av utbildningsformer.

Vi skräddarsyr utbildningen helt efter era behov. Office 365-utbildningen kan till exempel innehålla följande teman:

E-post och hantering av meddelanden

 • Outlooks vyer och inställningar
 • Hantering av meddelanden
 • Sökfunktioner och sökmappar

Kommunikationssidor och företagets intranät

 • Ingångssidan och förflyttning mellan innehållsdelarna
 • Sökning
 • Bläddring av nyheter
 • Skapande av nyheter
 • Hantering av ingångssidan och nätverkets delar

Kalender och tidshantering

 • Kalendermarkeringar och inställningar
 • Mötesinbjudningar
 • Användning av flera kalendrar
 • Kalenderns delningsrättigheter

OneNote

 • Elektroniska anteckningar
 • OneNotes grunder
 • Samarbete mellan OneNote och Outlook

Teams

 • Utrymmesmakeringar och inställningar
 • Snabbkommunikation
 • Delning av vyer
 • Nätmöten: deltagande och hållande

”Centralt var det ändå fråga om en sorts kulturändring, när den här Office 365-miljön introducerades så har vi kunnat gå framåt med rätt inställning.”

Fackförbundet Pro

Fråga våra experter om mer!

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Blev du intresserad av Office 365-utbildningen?

Kontakta Marko så skräddarsyr vi en utbildningshelhet som passar era behov!

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital