KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Avtalshantering

Avtalshantering i SharePoint sammanställer alla kontrakt till en centraliserad programvy

Avtalshantering är en central del av organisationsverksamhet, i bästa fall effektiverar den affärsverksamheten genom att minimera onödiga risker.

Vi implementerar en lätt och simpel lösning. Med hjälp av den kan organisationen utnyttja splittrad och separat avtalsinformation inom hela organisationens avtalshantering, i hanteringen av avtalens livscykel och i affärsverksamhetens andra processer.

Samla avtalen på ett ställe i SharePoints bekanta och lättanvända användarmiljö:

 • Effektivera affärsverksamheten med information om avtal i realtid som finns centralt och transparent till hela företagets förfogande 
 • Gör det lättare att hitta och ha tillgänglighet till avtalsinformation och dokument
 • Minska riskerna genom att göra versionskontroll av avtal enklare och smidigare
 • Förbättra avtalsprocessens transparens, hanterbarhet och datasäkerhet
 • Planera företagsfinanser och styr förhållanden med leverantörer med lättare avtalshantering

Hantering av kontrakt med Assentlys elektroniska underskrift

Kontrakthanteringen i SharePoint blir ännu effektivare genom att den kopplas till Assentlys elektroniska signerings- och identifikationslösning. En e-underskrift och -identifiering garanterar en säker verifiering av kontrakt mellan alla parter. Samtidigt träder kontraktet omgående i kraft.

Kontrakthanteringssystemet tillsammans med den elektroniska signerings- och identifikationslösningen simplifierar kontrakthanteringen, effektiviserar arbetsprocesser och ökar datasäkerheten.

Kontraktdokumenten förbereds, skickas och arkiveras elektroniskt i SharePoint och de nödvändiga underskrifterna samlas med Assently. Kontrakten skrivs under elektroniskt och verifieras med till exempel bankkoder. Då kontrakt är signerat, returneras det automatiskt till kontraktarkivet.

Det är möjligt att definiera ordning på underskrifter och deadline samt att kicka automatiska påminnelser. Signaturinbjudan kan skickas på 12 språk och språket kan separat definieras för varje enskild mottagare av signaturinbjudan.

Kostnadseffektiva lösningar för avtalshantering

Microsoft SharePoint erbjuder mångsidiga verktyg för hantering, lagring och kontroll av avtalsinformation, oberoende av tid, plats eller dataenhet:

 • samredigering och kommentering av dokument för att effektivisera teamarbete
 • godkännandeprocesser för avtal enligt avtalsprocesserna
 • elektroniska signaturer genom att använda till exempel en produkt från en tredje part som stöder elektronisk underskrift
 • påminnelser om utsatta datum och om datum för uppgifter gällande avtal som ska förnyas eller avslutas
 • rapportering och olika filtervyer för inspektion och analys av avtalsinformation
 • hanteringsegenskaperna för uppgifter i Planner stöder uppföljningen av avtal och underlättar genomförandet av fortsatta åtgärder, till exempel förnyelse eller avslutande av kontrakt
 • Power Automaten möjliggör automatiskt arbetsflöde och gör avtalshantering smidigare
 • Microsoft Teams för sin del erbjuder lättanvända verktyg för att göra samarbetet mellan till exempel olika avdelningar och team smidigare.  

Avtalshanteringslösningen kan integreras direkt i Teams-gränssnittet.

Ta lätt i bruk avtalshanteringen i SharePoint

Vi genomför ibruktagandet av avtalshanteringslösningen så att den möter behoven i er organisation enligt följande faser:

 • Definiering av avtalshanteringslösning i er organisation
 • Tekniskt förverkligande och införande
 • Användarnas och administratörernas skolningar och workshops för smidig användning av lösningen

Läs mer om våra SharePoint-skolningstjänster

Våra kundberättelser:

Vill du veta mer om avtalshantering?

Kontakta Marko:

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital