DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Projektportfölj

Projektportföljen som hjälp vid hantering av projekten i deras olika faser för en mer övergripande projektledning i rollerna projektledare, projektchef och projektmedlemmar.

Hur många pågående eller planerade projekt har er organisation för närvarande? Den här frågan är det få som kan svara på, och situationen i företagen är ofta att planering och hantering av enskilda projekt fungerar bra, men hantering av projektportföljen och helheter ger upphov till utmaningar.

Att underhålla informationen om projekthelheterna är utmanande och tidskrävande för projektledningen. Som tur är finns det projektledningslösningar som du kan använda för att hantera din organisations alla projekt.

Solu Digital erbjuder olika typer av projektledningslösningar:

 • Den lättaste är projektportföljen som baseras på SharePoint
 • Omfattande funktionalitet för smidig projektledning erbjuds av lätta Microsoft Project for the web
 • Den robustare projektcentralen införs i Project Online- eller Project Server-tjänsterna
 • Projektportföljrapporten skapas i sin tur i Microsoft PowerBI-tjänsten.

Fråga våra experter om mer!

”Man var tvungen att hämta data rörande kunden och kundprojekt från flera olika platser och ringa för att bekräfta datans riktighet. Dokumenten fanns på flera olika platser och en del av informationen fanns inte i lagrat format. I konkurrensutsättningsfasen skissades Office 365-tjänsten och tillhörande Dynamics CRM Online, SharePoint Online, Project Online och Power Bi som en teknisk helhetslösning.”

Rakennusliike Lapti Oy

“Personalen tycker om att de har en vy över hela organisationens utveckling.”

HRT

En projektportfölj anpassad för din organisations behov

Projektportföljen skapar transparens och enhetlighet i projektrutinerna. I projektportföljen syns alla projekt i enligt aktuell fas. Det finns egna portföljvyer för olika målgrupper. Användare ser utifrån sin roll vilka projekt som är pågående och vilka projekt som är avslutade.

All grundläggande information om projekten finns enkelt och praktiskt tillgänglig på en plats. Det blir enkelt att förstå projekthelheten när alla vyer kan filtreras efter enhet, utvecklingsprogram eller annan projektmetadata.

Projektportfölj kan låta tungt och byråkratiskt, men i våra lösningar anpassas kraven för projektuppföljning till kundens projektprocess. I projektuppföljningen tas projektens storlek eller komplexitet i beaktande. Ett litet projekt kan klara sig med lätt rapportering, medan ett strategiskt projekt kräver mer planering och uppföljning. Vi anpassar projektportföljen helt till er organisations behov och inför den som ett samarbete som utgör ett underlättande stöd för organisationens vardag.

Solu Digitals toppexperter har den bästa erfarenheten och kunnandet om processer och projektverksamhet. Som grund i projektportföljen används teknik som redan används i nästan alla kundorganisationer. Det finns i allmänhet inget behov av ytterligare licenser.

”Ibruktagandets definieringsfas ökade förståelsen för projekthanteringen. Interna processer har standardiserats och gjorts enhetliga. I nästa fas är avsikten att utvidga Investeringsfönstrets tjänster i riktning mot samarbetsparter.”

HRM

Projektledning underlättas med Microsofts teknik

Genom att använda Microsofts standardverktyg kan projektledningslösningarnas lätthet och mångsidighet flexibelt ökas och minskas vid behov. Med Microsoft 365-tjänsterna kan man utvidga lösningar efter olika användningsbehov, till exempel:

 • AzureSQL-databas för alla projektdata
 • Flera olika alternativ för användargränssnitt exempelvis för timrapportering eller registrering av andra projektdata:
  • SharePoint-sida
  • Teams-applikation
  • Mobilformulär genom Power Apps
   • Power Automate-arbetsflöden påskyndar registrering och hantering av data med hjälp av automatisering.
 • Projektrapportering med Power BI-lösningar

Projektets karaktär och användningsfall avgör hur gränssnittet ser ut. Det kan bero på situation, plats och roll samt hur projektledningen med verktyget framskrider.

Det enklaste är att godkänna uppgiften på mobilen genom att klicka och registrera timmarna, varefter din roll i projektledningen är slutförd. Ledningen ser de data du anger i Teams som en rapport utan att någon särskild projektledningsapplikation används.

När lösningen kombineras med Microsofts andra molntjänster som Teams eller SharePoint möjliggörs flera sätt att använda olika verktygs egenskaper i projektledning. Projektverktyget underlättar hantering av data och dokument som en del av Microsoft 365:s molntjänster och Office 365-gruppernas ekosystem.

Microsoft 365-programmens bekanta verksamhetsmiljö underlättar och påskyndar användning av verktyg samt sparar tid när data och verktyg som är centrala för projektledningen kan hittas bland andra verktyg på ett praktiskt sätt.
Om organisationen inte har fastställt enhetliga verksamhetssätt för projektledningens metoder och användning av verktyg kan projektledningens lösningar specialanpassas för organisationens egna behov exempelvis med hjälp av Teams och Power Platform.

Projektportfölj för smidig projektledning

Med de här elementen kan vi skapa en helhet som är anpassad efter er organisations utseende och utgör den bästa möjliga helheten för den. Skapandet av en projektportfölj är ett projekt som underlättar och stöder er egen vardag. Implementering av projektportföljen för alla användare är enkelt med Solu Digital eftersom våra experter ger er stöd under processens samtliga faser.

Hanteringsverktyget för enskilda projekt och projektportföljen stöder utvecklingen av organisationens projektkultur. Fastställning och efterlevnad av enhetliga verksamhetssätt stödjer framgångsrik användning av verktyget i vardagen som en del av övrigt arbete.

Våra experter hjälper din organisation att fastställa de rutiner som stöder verktygets användningsbehov för att garantera en lyckad ibruktagning. När projektkulturen oh projektledningen är i jämvikt med sina verktyg och verksamhetssätt är det enklare för medarbetarna att ta dem till sig som en del av vardagsanvändningen.

Läs mer om våra Project-utbildningstjänster

Bekanta dig med våra kundberättelser:

”När projektet startade upprättade vi tillsammans en vägkarta över utvecklingen och den stegvisa projektplanen med Solu Digital. På så vis kunde vi snabbt börja använda verktygen och möjligheten att utveckla tjänster medan användningserfarenheten växte. I de följande stegen ökar vi integrationen och automationen mellan tjänsterna.”

Rakennusliike Lapti Oy

”Expertresurserna har utnyttjats bättre, och det blir inga dubbelbokningar utan alla kan bättre koncentrera sig på att göra sitt eget arbete.”

HRT

Är du intresserad av projektportföljen?

Vi berättar gärna mer. Kontakta Jari:

Jari Kyläjärvi
Director, Partner

+358(0)50 301 7330
jari.kylajarvi@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital