DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Utveckling av affärsapplikationer

Snabb och smidig utveckling av affärsapplikationer i Power Platform gör din organisations verksamhet effektivare på ett datasäkert och kostnadseffektivt sätt.

Företag utvecklas och anpassas för att möta dagens utmaningar i en stadigt ökande takt, vilket även förutsätter snabbhet och flexibilitet i utvecklingen av affärsapplikationer.

Microsofts Power Platform-tjänsten erbjuder verktyg som gör det snabbt och enkelt att införa och utöka anpassade applikationer för att tillgodose din organisations behov. Applikationerna gör det möjligt att hantera stora mängder data i realtid, vilket gör beslutsfattandet snabbare samt skapar mervärde.

Fråga våra experter om mer!

”Vi har kunnat utveckla system, med vilka vi ännu bättre kan följa hur säljarna lyckas ute på fältet och på så vis bättre kunnat få data för att styra försäljningen.”

Scania Finland

”Det är mycket viktigt för oss att alla funktioner är centraliserade i Office 365-världen. Därför var PowerApps-verktyget det mest logiska alternativet när vi överförde arbetsflöden och dokument till Sharepoint Online-miljön. Dessutom ville vi att lösningen inte skulle vara för tung.”

Transmeri

Flexibel och kostnadseffektiv utveckling av applikationer för att möta utmaningarna inom affärsverksamheten

Företagsapplikationer möter verksamhetens behov genom att kombinera data från flera olika källsystem och automatisera processer och arbetsflöden, vilket innebär att:

 • livscykeln för data effektiviseras och datakvaliteten blir mer enhetlig
 • sannolikheten för mänskliga fel minskar
 • andelen repetitiva och besvärliga arbetsuppgifter minskar och graden av tillfredsställelse med arbetet ökar
 • produktiviteten ökar i och med att de anställda kan fokusera på sina väsentliga arbetsuppgifter
 • livscykeln för befintliga informationssystem och andra införskaffade produkter förlängs och investeringarnas lönsamhet ökar.

Microsoft Power Platform-tjänstens Power Apps-verktyg för att bygga applikationer, Power Automate-verktyg för att automatisera arbetsflöden och Power BI-rapporteringsverktyg finns tillgängliga som molntjänster och kan smidigt skalas från enkla implementationer till komplexa affärsapplikationer.

Power Apps-applikationerna används i webbläsare och på iOS- och Android-enheter vilket gör verksamhetskritisk information tillgänglig för användare via mobilenheter.

”Kundförståelsen för Solu Digitals experter är toppmodern! Du behöver aldrig vrida vad vi letar efter, men dina experter förstår direkt från vår värld vad vi behöver och vad som stöder vår verksamhet.”

Transmeri

Fråga våra experter om mer!

Digitalisera affärsprocesser med skräddarsydda applikationer

Power Platform-verktygen utvecklas kontinuerligt i takt med att Microsofts effektiva, inbyggda datasäkerhetsfunktioner och andra innovationer utvecklas. Tack vare den befintliga Microsoft-miljön kan verktyg och applikationer snabbt implementeras. De lättanvända applikationerna gör det även möjligt för anställda att delta i utvecklingen av organisationens verksamhet.

Power Apps kan med fördel användas för att införa skräddarsydda applikationer för organisationer, såsom blanketter och enkäter. Power Apps gör det möjligt att skapa applikationer för till exempel:

 • mätning av personalens tillfredsställelse
 • registrering av olyckstillbud
 • hantering av kundkontakter och offerter för försäljning
 • registering av arbetstider
 • olika inspektioner
 • resursbokningar
 • kostnadsrapportering.

I applikationerna kan även mobilenhetens kamera och platsdata användas, till exempel som bilaga vid registreringar.

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Vill du veta mer om utvecklingen av skräddarsydda applikationer för din organisations behov? Kontakta Marko.

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital