KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

KUUMA-ICT och Solu Digital

Business Intelligence – Smidig BI-applikation löste faktureringsutmaningarna.

Solu Digital införde för Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy, dvs. för KUUMA-ICT  en lösning för hantering av faktureringsdata med Microsoft Business Intelligence.

Vi producerar ICT-tjänster för flera kommuner och vår fakturering baserar sig på hur kommunerna använder olika tjänster. Datamängden som ska hanteras är förhållandevis stor, då de arbetsstationer som vi förvaltar är i sig flera tusen. När datan sedan finns i olika system och det finns hundratals kostnadsplatser för olika arbeten har upprätthållandet av faktureringsdata hitintills varit mycket krävande.

Tidigare samlades datan in manuellt från olika system till Excel-tabeller och därifrån vidare till faktureringen. Nu samlas datan som finns i olika källsystem in automatiskt och överförs centralt till en faktureringsfil med en lösning som baserar sig på Business Intelligence-verktygen. Detta minskar betydligt tiden som går åt till arbetet samt möjligheten för mänskliga fel.

Smidigt genomförande – snabba resultat till rimlig kostnad

Fram till i våras hade utmaningarna med insamling av faktureringsdata länge legat på vårt bord, men de erbjudna lösningarna hade visat sig vara rätt dyra. Förnyelse av stora system blir lätt en investering på tiotusentals euro och man måste reservera många år för arbetet.

”BI-projektet tillsammans med Solu Digital var dock ett utmärkt exempel på hur vanliga verktyg nuförtiden smidigt kan användas även för att genomföra relativt stora projekt. Projektet tog sammanlagt bara ett par månader och kostnaderna blev rimliga.”

Ari Sainio
Verkställande direktör, KUUMA-ICT

Bekanta dig med Business Intelligence-lösningarna

Flera möjligheter för fortsatta tillämpningar

BI-applikationerna är nutiden. Det lönar sig absolut att bekanta sig med deras möjligheter och ta hjälp av företag som kan använda dem.

”Samarbetet med Solu Digital fungerade mycket bra och flexibelt. Jag tror att vi i fortsättningen kommer att använda olika BI-lösningar för insamling, överföring och förädling av data.”

Ari Sainio
Verkställande direktör, KUUMA-ICT

Fråga våra experter om mer!

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital