KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Power Platform-utbildning

Med Power Platform-utbildningarna lär sig användarna grunderna i Microsoft Power Automate, Power Apps och Power BI-verktygen samt deras möjligheter vid elektrifiering av affärsverksamhetens processer.

Microsofts Power Platform-tjänsten erbjuder verktyg som gör det snabbt och enkelt att skapa och utöka anpassade applikationer för att uppfylla er organisations behov. Smidig och kostnadseffektiv utveckling av affärsverksamhetsapplikationer som hanterar stora datamängder i realtid effektiviserar din organisations verksamhet.

Beslutsfattandet blir snabbare när datan är enkelt tillgänglig via webbläsar- och mobilapplikationer. Med hjälp av Power Apps, Power Automate och Power BI-verktygen som används som molntjänster kan medarbetarna lära sig att utveckla skräddarsydda applikationer, såsom formulär och enkäter för automatisk insamling, hantering, lagring och rapportering av data.

Kontakta oss!

Skräddarsydd Power Platform-utbildning för utveckling av affärsverksamhetsapplikationer

Med våra skräddarsydda Platform-utbildningar kan er organisations Office 365-användare lära känna de möjligheter som Power Platform-programmen erbjuder samt de viktigaste egenskaperna och funktionerna hos Power Apps, Power Automate och Power BI-programmen samt hur de hanteras.

Våra Microsoft-certifierade utbildare håller utbildningar som närvaroundervisning och på distans. Vid organiserandet av våra utbildningar tar vi hänsyn till gällande rekommendationer och föreskrifter avseende covid-19.

Utbildningstillfällenas struktur och innehåll utformas och genomförs på det sätt som ni önskar, till exempel:

 • 2–3 timmars utbildningssessioner där deltagarna får en översiktsbild av verktygets/verktygens möjligheter och får göra praktiska övningar.
 • Utbildningar av workshoptyp, där man tillsammans med organisationen på ett användningsfallspecifikt sätt utformar en Power Apps-applikation för affärsverksamhetens behov
 • Framtagning av tydligt utbildningsmaterial såsom videor, skriftliga instruktioner och instruerande artiklar som ett långsiktigt stöd i användarnas arbete.

Våra praktiska utbildningar hjälper användarna att bygga enkla webbläsar- och mobilapplikationer och arbetsflöden för organisationen utan kunskaper om programmering.

”Kundförståelsen för Solu Digitals experter är toppmodern! Du behöver aldrig vrida vad vi letar efter, men dina experter förstår direkt från vår värld vad vi behöver och vad som stöder vår verksamhet.”

Transmeri

Fråga våra experter om mer!

Power Platform-utbildningens innehåll med ämnesområden

Våra utbildningar kan till exempel innehålla följande ämneshelheter, och de kan kombineras enligt era behov:

Power Platform-utbildning: inledning till applikationsutvecklandets grunder

 • Nyttan med automatisering i utvecklingen av affärsverksamheten
 • Vad är Microsoft Power Platform?
  • Presentation av Power Platform och tillhörande verktyg
  • Microsoft Forms kortfattat
  • SharePoints roll i affärsverksamhetsapplikationerna
  • Common Data Service kortfattat
  • On-premises Data Gateway kortfattat
  • Adaptrar
 • Licensieringskostnader
 • Power Platform i Microsoft Teams-applikationen

Power Apps-utbildning: applikationsutvecklandets grunder:

 • Introduktion till användning av Power Apps
 • Power Apps Studios allmänna egenskaper och funktioner
  • Användning av kontroller, diagram, samlingar, attribut och formulär
  • Koppling av datakällor till applikationen
  • Power Apps färdigmallar och anpassning av färdigmallarna
 • Hantering av applikationens livscykel
  • Delning av applikationen och användningsrättigheter

Power Automate-utbildning: grunder i automatisering av arbetsflöden

 • Introduktion till användning av Power Automate (tid. Microsoft Flow)
 • Power Automate-portalens allmänna egenskaper och funktioner
  • Funktioner som rör startanordningar, adaptrar och styrning
  • Koppling av datakällor till arbetsflöden
  • Mobilapplikation
  • Power Automates färdiga mallar och användning av dem vid insamling och hantering av data
 • Power Automates tidsinställda larm och larm vid ändring av data
  • Larm i Teams och Outlook

Power BI-utbildning: BI-rapporteringens grunder

 • Inledning till användning av PowerBI Desktop/Online
 • Vanliga termer och begrepp
 • Laddning av data och fastställning av kontakter
 • Upprättande av mätare och visualisering
 • DAX-språkets grunder
 • Uppdatering, publicering, analys och redigering samt tidsinställning av rapporter
 • Power BI-rapporter i Teams
 • Läs mer om våra Power BI-utbildningstjänster!

Boka en utbildning här!

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Blev du intresserad av vår Power Platform-utbildning?

Kontakta Jere så skräddarsyr vi en utbildningshelhet som passar era behov!

Jere Palanne
Chief Technical Officer, Partner

+358 40 580 2763
jere.palanne@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital