De effektivaste lösningarna för informationshanteringen.

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Kundberättelser

Användarfall direkt från kunderna. Teknik kombinerat med kunnande och processer ger upphov till konkurrensfördelar. Detta är dock inte uppenbart utan förutsätter insikt och förmåga att omsätta insikten i en berättelse, en helhet.

Berättelserna nedan handlar om hur våra kunder använder tekniken och vilken påverkan detta har haft på den dagliga verksamheten. Använd och förädla dessa idéer i din egen organisation!

Fackförbundet Pro och Solu Digital – Solu 365®

Fackförbundet Pro ville ersätta det tidigare systemet med den nya, Office 365-baserade tjänsten och samtidigt utveckla grupparbetet i en ny riktning.

Scania och Solu Digital – Solu 365®

Effektivitet i verksamheten med de lättanvända lösningarna Microsoft SharePoint, Power BI, Power Apps, Teams och Solu 365®. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar samt havs- och industrimotorer. Scania har verkat i Finland i över 70 år. Företagets vision är att vara föregångare vad gäller erbjudande av hållbara transportlösningar genom att […]

Transmeri och Solu Digital

Transmeri tog i bruk både Sharepoint Online och Power Platform som ett smidigt stöd för de anställdas vardag.

HRT och Solu Digital

Verktyg för en transparent projektkultur och -metod Helsingforsregionens trafik (HRT) är en samkommun, som erbjuder kollektivtrafik samt utvecklar en fungerande transporthelhet. Dagligen stiger över en miljon och årligen över 370 miljoner människor på kollektivtrafik anordnad av HRT. Under vardagar uppgår avgångarna sammanlagt till över 25 000, med fler än 300 linjer. HRT:s medlemskommuner är Helsingfors, […]

Panostaja och Solu Digital – Solu 365®

Solu 365® gav organisationen, som ägnar sig åt mobilt arbete, en smidig kommunikationsplattform och dokumenthantering.

HRM och Solu Digital

Hantera projekt och uppgifter med Investeringsfönstret – SharePoint Server 2013 som lösningsplattform. Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en samkommun som producerar tjänster för vattenförsörjning och avfallshantering samt information om huvudstadsregionen och miljön. Hos HRM har det speciellt på avfallshanteringssidan uppkommit ett behov av att centralt hantera dokumentation för projektens planerings- och genomförandefaser. ”Planeringsdokument, ritningar, promemorior och […]

Rakennusliike Lapti Oy och Solu Digital

Hantering av kundrelationer och kundprojekt- Dynamics CRM Online, Project Online och SharePoint Online som verktyg. Rakennusliike Lapti är ett byggföretag med kraftig tillväxt, verksamhet på nationell nivå och stabil ekonomi. Laptis specialområde är byggande av bostäder samt olika vård- och sjukvårdsbyggnader. Stark tillväxt förutsätter god hantering av information och en smidig vardag för att garantera […]

KUUMA-ICT och Solu Digital

Business Intelligence – Smidig BI-applikation löste faktureringsutmaningarna. Solu Digital införde för Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy, dvs. för KUUMA-ICT  en lösning för hantering av faktureringsdata med Microsoft Business Intelligence. Vi producerar ICT-tjänster för flera kommuner och vår fakturering baserar sig på hur kommunerna använder olika tjänster. Datamängden som ska hanteras är förhållandevis stor, då de arbetsstationer som […]

[contact-form-7 id=”3608″ title=”Tilaa uutiskirje SV Prenumerera på nyhetsbrev”]

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital