De effektivaste lösningarna för informationshanteringen.

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Microsoft Teams och Solu 365® lösningar för grupparbete

Microsoft Teams och Solu 365:s lösningar som stöder teamarbete

Microsoft Teams är distansarbetets centrum. Teams är för många bekant för sina diskussions- och distansmötesfunktioner, men framför allt är Teams en grupparbetsmiljö, där relevanta dokument, uppgifter och protokoll återfinns. Teams-grupper kan bildas som en fast del av organisationens verksamhet och för tidsbestämda behov, till exempel som stöd för ett projekt. Det är möjligt att skapa mallar Teams-grupper för olika användningsbehov, och Solu 365 är ett verktyg för automatisk tilldelning av dessa användningsfall.

Teams erbjuder lättanvända verktyg för såväl anordnande av nätmöten som moderna grupparbeten samt hantering av helheter via Teams-grupper, med vilka man genom kanaler i sin tur kan skapa en uppdelning av helhetens olika delområden. Kanalerna möjliggör diskussion och övrig kontakt och hantering av filer samt även sammanställning av viktig information i olika flikar genom att använda olika informationskällor.

Distansarbete skapar särskilda utmaningar för smidigt virtualarbete oberoende av tid, plats och enhet. Digitala processer och smidig hantering av information är nödvändiga förutsättningar för modernt arbete. Verktyg som är mångsidigt användbara i den egna och organisationens vardag har därför en viktig roll.

Förutom mötesfunktioner, videosamtal och funktioner för snabbkommunikation gör användning av Teams det enklare att centralisera lagring, hantering och delning av information i en enda applikation. Teams-gruppen för samman gruppen och tillgängliggör för medlemmarna – utöver det egentliga Teams – även en mängd andra Office 365-tjänster, såsom arbetsgruppsidan SharePoint och Planner för hantering av gruppens uppgifter.

Utöver detta erbjuder Microsoft Teams mångsidiga och omfattande möjligheter att centralisera även annat arbete.

”Solu Digitals referenser och förståelse för våra behov imponerade på oss, och därför kom också Office 365-lösningar in i bilden. Beslut om samarbete med Solu Digital togs snabbt.”

Panostaja

”Det bästa med samarbetet med Solu Digital har varit flexibiliteten och deras förmåga att gå in i vår verksamhet – för att anpassa den här nya modellen för våra behov.”

Fackförbundet Pro

[contact-form-7 id=”3608″ title=”Prenumerera på nyhetsbrev”]

Teams effektiviserar arbetet med data dokument, uppgifter och människor

Microsoft Teams erbjuder en digital arbetsmiljö som stöder modernt virtualarbete och grupparbete:

 • Hantering av möten: Spara tid genom organiserad möteshantering
  • Smidig planering, ordnande och ämneshantering före, under och efter mötet med omfattande funktioner, såsom anteckningar, skissblock och enkäter.
 • Hantering av dokument: Gör datan mindre utspridd genom central datahantering
  • Bearbetning av dokument med Office-program direkt i Teams, Online-webbläsarprogrammen eller skrivbordsapplikationerna, vilket gör det möjligt för flera personer att redigera samtidigt och att ha en diskussion direkt i dokumentet. Lagra och dela dokument enkelt inom och utanför organisationen.
 • Grupparbete: Effektivisera arbetet genom att ta tillvara SharePoints funktioner
  • SharePoints dokumenthanteringsfunktioner kan användas i Teams. Gör avdelnings- och projektspecifikt arbete tydligare med arbetsgruppspecifika arbetsrum i Teams. Funktioner som effektiviserar arbetet, såsom påminnelser, larm och godkännandekedjor bör användas inom hela organisationen.
 • Uppgifts- och projektledning: Öka transparensen och tilliten i team- och projektarbete
  • Användning av arbetsflöden och uppgiftsbehållare i Planner underlättar hanteringen av uppgifter i team och projekt. Underlätta arbetet och rapporteringen genom att använda gemensamma vyer och rapporter, exempelvis för regelbundna uppföljningsmöten.
 • Datahantering i andra datasystem: Hämta all väsentlig information till Teams-arbetet
  • Olika applikationer och datakällor, såsom online- och on-premises-system kan genom hundratals olika kopplingar föras samman i Teams breda applikationssamling.
 • Centralisering av elektroniska processer: Effektivisera arbetet och öka produktiviteten
  • Power Platform-tjänsterna gör det lättare att utveckla automatiska arbetsflöden och formulärsbaserade mobilapplikationer samt att använda relaterade data.
 • Anpassade applikationer: Gör medarbetarnas vardag smidigare
  • Skräddarsydda applikationer som motsvarar organisationens behov varierar – alltifrån enkla applikationer till mångsidiga centraliseringar av data och resurser.

Teams erbjuder många möjligheter, men även funderingar över organisationens rutiner och användningen av datamodellen.

Underlätta hantering av Teams-grupper med de lättanvända Solu 365®-verktygen

Solu 365® -hanteringsverktyget, som Solu Digital har utvecklat tillsammans med sina kunder, hjälper till att skapa och hantera Teams-grupper enligt de användningsfall som organisationen har fastställt. Verktyget erbjuder ett formulär för skapande av grupper och en portföljvy över organisationens alla Teams-grupper.

Med Solu 365®-verktyget kan du:

 • enkelt skapa grupper med precis rätt inställningar för olika ändamål, exempelvis interna grupper, projektgrupper och partnergrupper. Den automatiserade styrningen av grupphanteringsprocessen säkerställer att gruppensverksamhet är förenlig med organisationens rutiner.
 • anpassa deltjänster såsom Teams, SharePoint-webbsidan, Planner samt mallar för Office-dokument efter användningsbehov, så att de blir en del av grupparbetet. Olika användningsbehov avgör vilka Teams-kanaler, dokumentmallar, uppgiftshanteringslösningar och andra resurser varje arbetsgruppstyp behöver.
 • hantera dina grupper i Solu 365:s portföljvy i realtid. Du kan exempelvis arkivera dem för att automatiskt avsluta dem efter deras slutdatum.
 • underlätta sökbarheten för data och dokument.Teams-gruppen tilldelas i bakgrunden automatiskt metadata baserat på fördefinierad information. Användning av Solu 365®stöder enhetliga namngivnings- och lagringsrutiner som fastställts inom organisationen och främjar deras efterlevnad.

Solu 365® förstärker företagets egen datamodell. Med den skapar du grupper enligt användningssituationer som är typiska i organisationen, enligt organisationens egna datamodell. Med Solu 365® -lösningen garanterar du enkel hantering av grupperna i hela din organisation på ett transparent och datasäkert sätt.

“Det positiva med Solu 365®-produkten var särskilt att det i första hand erbjuder ett transparent sätt att dela information och att kommunicera. Organisationens alla medlemmar är medvetna om företagets interna ärenden i realtid oavsett tid och plats. Vi har i den interna kommunikationen nästan helt gått ifrån e-post till förmån för Teams kanaler.”

Panostaja

Boka online-demo

Hantera er organisations Teams-grupper med automatisering av arbetsgrupper i Solu 365®.

Koordinerat och systematiskt arbete i Microsoft Teams:

 • effektiviserar det dagliga arbetet
 • förtätar samarbetet mellan organisationens olika samarbetspartner
 • bygger förtroende
 • medför hanterbarhet och transparens i datahanteringen
 • minskar datasäkerhets- och datahanteringsrisker.

Läs mer om våra Teams-utbildningstjänster

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Vill du höra mer om arbetsgruppslösningen?

Kontakta Henry eller läs mer här: https://solu365.com/sv.

040 545 5448
henry.scheinin@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital