KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Power BI-utbildning

Power BI-utbildningen hjälper användare att förstå de möjligheter för effektivisering av arbetet som Microsoft Power BI erbjuder genom användning av modeller för omfattande analyser, rapportering och visualisering av affärsverksamheten.

Med Microsoft Power BI kan du leda och hantera din affärsverksamhet med hjälp av aktuella rapporter. Verktyget är en del av Microsofts Power Platform, vars verktyg effektiviserar insamling, lagring och analys av verksamhetskritiska data inom företag.

Med Power BI-verktyget kan du på ett praktiskt sätt kombinera data från olika system, filer och moln vid utformning av rapporter. Du kan underlätta den virtuella diskussionen som förs i samband med rapportering genom att publicera rapporterna till målgrupper exempelvis i SharePoint eller i Teams. Du kan också på ett omfattande sätt filtrera aktuella, enkelt och tydligt analysbara rapportdata som skapats med Power BI samt vid behov analysera bakgrundsdata genom ytterligare fördjupning i datan.

Förbättra din organisations hantering av data och kunskapsledning genom att frigöra tid från manuellt arbete och beräkningar till förmån för exempelvis analys av BI-data. Beslutsfattandet blir snabbare och risken för mänskliga fel mindre när utnyttjandet av Power BI-rapporter är en del av företagets eller organisationens vardag.

Fråga våra experter om mer!

Vi underlättar förståelsen av Power BI

Power BI är dock för många medarbetare ett mångsidigt system, och det är ofta utmanande att förstå och visualisera hur det kan passa in i det egna arbetet. Här hjälper vi gärna till med våra toppexperter som har specialiserat sig på Power BI:s värld och dess möjligheter. Vi hjälper dig att förstå vilka möjligheter Power BI erbjuder i din vardag och hur du kan effektivisera din egen och företagets verksamhet med hjälp av Power BI.

Power BI kan lätt uppfattas t.ex. som ett verktyg som endast är till för medarbetare som utför analysarbete eller beräkningar, men faktiskt kan alla medlemmar i organisationen ha nytta av Power BI. Därför lönar det sig för hela personalen att bekanta sig med Power BI. Vi skräddarsyr utbildningar till att helt motsvara era behov.

En skräddarsydd Power BI-utbildning för effektivare rapportering och analys av data

Den skräddarsydda Power BI-utbildningen som utformas för att motsvara er organisations behov effektiviserar användningen av verktyg och främjar utvecklingen av en kunskapsledningskultur i er organisation.

Våra Microsoft-certifierade utbildare håller utbildningar som närvaroundervisning och på distans. Vid organiserandet av våra utbildningar tar vi hänsyn till gällande rekommendationer och föreskrifter avseende covid-19.

Utbildningstillfällenas struktur och innehåll utformas och genomförs på det sätt som ni önskar, till exempel:

 • 2–3 timmars utbildningssessioner där deltagarna får en översiktsbild av Power BI:s möjligheter och får göra praktiska övningar.
 • utbildningar av workshoptyp, där man tillsammans med organisationen utformar de bästa rutinerna och verksamhetssätten för användning av Power BI
 • framtagning av tydligt utbildningsmaterial såsom videor, skriftliga instruktioner, instruerande artiklar och Power BI-rapporter som långsiktigt stöd i användarnas arbete.

I våra praktiska utbildningar lär sig organisationens alla medlemmar att förstå de lösningar som Power BI möjliggör för hantering, ledning och BI-rapportering och analys av företagsinformation.

Fråga våra experter om mer!

Power BI-utbildningens innehåll med ämnesområden

Våra utbildningar kan till exempel innehålla följande ämneshelheter, och de kan kombineras enligt era behov:

Power BI-utbildning: grunder

 • Introduktion till användning av PowerBI Desktop
 • Vanliga termer och begrepp
 • Laddning av data och fastställning av kontakter
 • Upprättande av mätare och visualisering
 • DAX-språkets grunder
 • Uppdatering och publicering av rapporter

Effektiv användning av Power BI

 • Grundbegrepp för relationsdatabaser
 • Olika tekniker för laddning av data i datamodeller
 • Analys och redigering av rapporter
 • Publicering och tidsinställning av rapporter
 • DAX-språkets mer avancerade egenskaper
 • Fastställning av användarbehörigheter på radnivå

Power BI-utbildning för dataförvaltning

 • Power BI kort
 • Direct query, live query, import mode, samordningsmodell
 • Hantering av användarbehörigheter
 • Fastställning av användarbehörigheter på radnivå
 • Delningssätt för rapporter (arbetsrum, applikation, delning på nätet)
 • On-premise Gateway
 • Hanteringsegenskaper
 • PowerBI vs PowerBI Premium

Boka en utbildning här!

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Blev du intresserad av vår Power BI-utbildning?

Kontakta Jere så skräddarsyr vi en utbildningshelhet som passar era behov!

Jere Palanne
Chief Technical Officer, Partner

+358 40 580 2763
jere.palanne@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital