KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Datamigrering

Dataöverföring går tryggt till med hjälp av migreringstjänster

Med tjänster för datamigrering kan man garantera en trygg och lätt överföring av information – vanligtvis av dokument. Övergången till molntjänster sker med vår hjälp smidigt som en del av en ny teknisk lösning eller i samband med ibruktagandet av en ny teknisk service.

Med hjälp av våra erfarna experter överförs information och dokument från den gamla datamiljön, som till exempel SharePoint Server eller on-premise–miljön, till SharePOint Online eller motsvarande molnbaserade tjänst. Vi genomför också migreringar från andra miljöer till Microsoft 365 -servicepaketet.

Migreringen av data sker i faser:

 • I förberedelsefasen analyseras och klassificeras innehållet som ska överföras, och en migreringsplan görs på basen av detta
  • För kundorganisationen gäller det att i denna fas göra en innehållsröjning för att städa bort gamla dokument
 • Ofta skapas framtidsfokuserade datastrukturer innan migreringen av data
  • I datastrukturren samlas gammal historiebaserad information, som i datamigreringen införs till att bli en del av den nya informationsarkitekturen
 • Organisationens systemanvändare förbereds för den kommande datamigreringen
 • Dokument, arbetsrum och allt annat innehåll överförs till molntjänster under migreringen  
 • Ifall enhetsetableringen för nya arbetsrum eller andra tjänster förnyas samtidigt med migreringen, förverkligas dessa iterativt med migreringsplanen samt enhetsetableringen och enligt kommunikationsplanen för migreringsplanen
 • Efter datamigreringen dirigeras användarna till arbetsrummens, dokumentens och de övriga innehållens nya platser
 • Våra experter finns till stöd för huvudanvändarna efter datamigreringen för att garantera att arbetet fortlöper väl
 • Vid behov kan även passiva arbetsrum arkiveras som en del av migreringen av de aktiva arbetsrummen

Vi genomför hela migreringen tillsammans med er organisation – från förberedelse och planering till det tekniska förverkligandet av migreringen samt till säkerställandet av en smidig implementering.

Läs mer om våra skolningstjänster

Våra kundberättelser:

Är du intresserad av datamigreringstjänster?

Kontakta Marko:

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital