KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals för att ställa det dagliga arbetet i linje med de strategiska målsättningarna

Microsoft Viva Goals är en apputvidgning inom Microsoft Viva–produktfamiljen som anpassar arbetsteamen att eftersträva resultat som möter målsättningarna inom organisationens strategiska prioriteter.

Viva Goals hjälper till att förbättra resultat och främjar företagets framgång genom att koncentrera medarbetarnas och teamens målsättningar samt hanteringen av dessa och nyckelresultat till Microsoft Teams.

Uppnå resultat som stöder organisationens strategiska mål med Microsoft Viva Goals:

  • Bygg upp en kultur som baserar sig på mål och där teamarbete är direkt resultatinriktat
  • Gör strategiska målen och arbetet tydligare samt håll hela personalen skalbar i samspel med dessa
  • Hjälp personalen förstå hur deras enskilda arbetsuppgifter påverkar mål och nyckelresultat
  • Definiera framgången i din organisation genom att lätt skapa, acceptera och anpassa målen och nyckelresultaten

För att kunna uppnå mål som fastställts, gör Viva Goals det lättare att klargöra målsättningarna samt nyckelresultaten genom att göra dem till en synlig del i det vardagliga arbetet. Interna modeller hjälper till med att påbörja arbetet enligt OKR-modellen (objectives & key results).

Applikationen kan integreras i Teams-appen eller användas som webbprogram, då Viva Goals kan användas som en separat applikation ifall andra Microsoft produkter inte är i bruk.

Viva Goals kan kopplas till befintliga arbetssystem med Teams-, Azure DevOps-, Jira-, Asana-, Hubspot-, Salesforce- ja Tableau-integreringar samt med andra programanslutningar.  

Applikationen som är lätt att använda gör det möjligt att sätta upp mål och nyckelresultat för såväl individer som enskilda team. Med hjälp av vyerna kan man snabbt få en helhetsbild av det dagliga teamarbetet i förhållande till de uppställda målen.

OKR-godkännande för arbetsflöden, organisations-, team- och medarbetarspecifika sidor för dokumentation av mål och en diagramutsikt gör målsättningen transparent på alla nivåer i organisationen.

Viva Goals erbjuder statusinformation i realtid om avancerandet mot målsättningar med dynamiskt uppdaterade och skräddarsydda navigationsvyer samt med information om OKR-målsättningar och nyckelresultat. Navigationsvyer kan delas som länkar genom hela organisationen, då alla team och funktioner kan hållas uppdaterade om framstegen.

Adaptiva presentationsmodeller hjälper till att enkelt och effektivt kommunicera om framsteg, sammanhang, erfarenheter, lärdomar och kommande faser till olika intressenter.

Olika kontroller och påminnelser i Microsoft Teams, såväl som Teams-chat meddelandapputvidgningen, gör det lättare att inspektera och dela framsteg samt omvandla meningsfull information till handling.

Microsoft Teams –produktlicensen är en grundförutsättning för användningen av Viva Goals i Teams med följande licenser:

  • Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5, A5.
  • Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5.
  • Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium.
  • Microsoft SharePoint K, licens för servicepaket 1 eller servicepaket 2.  

Läs mer om våra skolningstjänster

Vill du veta mer om applikationen Microsoft Viva Goals och hur den hjälper till att nå resultat enligt strategiska mål?

Kontakta Marko:

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital