KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Scania och Solu Digital – Solu 365®

Effektivitet i verksamheten med de lättanvända lösningarna Microsoft SharePoint, Power BI, Power Apps, Teams och Solu 365®.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar samt havs- och industrimotorer. Scania har verkat i Finland i över 70 år. Företagets vision är att vara föregångare vad gäller erbjudande av hållbara transportlösningar genom att öka logistikens effektivitet och samtidigt minska skadlig miljöpåverkan. Scania Finland sysselsätter cirka 630 personer i Finland och företagets omsättning är sammanlagt 330 miljoner euro (2019).

Ett pålitligt partnerskap som en del av framgångsreceptet

Framgång som ledare för branschen förutsätter pålitliga och kunniga partner som hjälper Scania och dess kunder att nå framgång även i fortsättningen. Solu Digital har blivit en viktig partner för Scania inom genomförande och utveckling av datahanteringslösningar. Vi började med att ta i bruk Microsoft Office 365, vilket ledde till att behovet av att använda data och smidig applikationsutveckling har ökat.

Office 365-tjänster användes sedan tidigare hos Scania, men möjligheterna som tjänsterna erbjöd togs inte tillvara tillräckligt i affärsverksamheten. Företagets egen infrastruktur innehöll flera egna servrar, vars underhåll var dyrt och tidskrävande. Dessutom var organisationens interna dokumenthanteringsrutiner spridda och föråldrade.

Solu Digital byggde för Scania ett system på Microsoft Power Platform för försnabba och underlätta prissättning av bytesbilar.

Läs mer om Power Platform-lösningarna

Från införande av molntjänster till utveckling av kunskapsledning

Scanias anställda har fått använda molntjänsternas möjligheter i Office-miljö genom Teams, SharePoint, Power BI och Power Apps. Solu 365®-lösningen som byggts runt Teams och SharePoint erbjuder ett transparent och datasäkert verktyg som stöd för grupparbetet, med vilken personalen lätt och snabbt kan skapa och hantera arbetsgrupper. SharePoint Online-baserade lösningar har också införts bland annat i avtalshanteringen samt vid elektronisk arkivering av dokument.

Data samlas in och förädlas automatiskt från olika källsystem med Power BI och Power Apps för att stödja affärsverksamhetens beslutsfattande i olika delar av Scanias organisation. Solu Digitals experter har utbildat personalen i användning och redigering av olika lösningar på egen hand inom organisationen, för att möjliggöra en kontinuerlig och smidig utvecklingskultur hos Scania.

Fråga våra experter om mer!

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital