KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Panostaja och Solu Digital – Solu 365®

Solu 365® gav organisationen, som ägnar sig åt mobilt arbete, en smidig kommunikationsplattform och dokumenthantering.

Panostaja är ett finländskt investeringsbolag som har varit verksamt sedan 1984. Panostaja utvecklar som aktiv ägare små och medelstora finländska företag. Bolaget har nio majoritetsägda och två minoritetsägda investeringsobjekt, som med Panostaja bildar en koncern. I Panostaja-koncernen arbetar sammanlagt 2 043 personer och koncernens omsättning är sammanlagt 200 miljoner euro (2018).

Solu Digitals kundförståelse gjorde intryck

Panostaja är litet och smidigt som organisation och dess personal är ofta på resande fot. En utmaning i företagets interna kommunikation är att personalen sällan samlas ansikte mot ansikte. E-post var för stelt för den interna kommunikationen, så Panostaja ville hitta en alternativ lösning.

Panostaja använder redan ett dokumenthanteringssystem. Önskemålet var att i fortsättningen ha en kommunikationsplattform som även fungerar i mobil användning. I företaget har man hitintills använt Microsofts verktyg och som nytt alternativ kartlade man också Googles verktyg.

”Solu Digitals referenser och förståelse för våra behov imponerade på oss, och därför kom också Office 365-lösningar in i bilden. Beslut om samarbete med Solu Digital togs snabbt.”

Juha Sarsama
Investeringschef, Panostaja

Solu Digital har byggt ett Solu 365®-verktyg för Office 365-grupper och hantering av dokument samt stöd för teamarbete för Panostaja.

Läs mer om arbetsgruppslösningarna

”I lösningen är det viktigt för oss att det förutom möjlighet till kommunikation även finns dokumenthantering. Dessutom får systemet inte vara för bastant och det måste vara enkelt att använda.”

Juha Sarsama
Investeringschef, Panostaja

Panostaja tog Solu 365®-verktyget i bruk i början av 2019 och det fungerar utmärkt. Ibruktagandet av Solu 365®-verktyget hade en mycket snäv tidsplan, men Solu Digitals expert var effektiv och förde projektet målmedvetet och snabbt i mål. Samarbetet var flexibelt för båda parter. Speciellt vid användningen av Teams har Panostajas personal mycket att lära. Solu Digital gav mycket stöd och hjälp med det.

“Det positiva med Solu 365®-produkten var särskilt att det i första hand erbjuder ett transparent sätt att dela information och att kommunicera. Organisationens alla medlemmar är medvetna om företagets interna ärenden i realtid oavsett tid och plats. Vi har i den interna kommunikationen nästan helt gått ifrån e-post till förmån för Teams kanaler.”

Milla Store
Administrativ expert, Panostaja

Fråga våra experter om mer!

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital