De effektivaste lösningarna för informationshanteringen.

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Intranät för företag och organisationer

Ett intranät av hög kvalitet gör företagets interna kommunikation smidig och pålitlig.

Kommunicera smidigt oberoende av plats

Ett intranät för kommunikation hör till organisationens ledningssystem. Det tillhandahåller aktuella ärenden, nyheter, anvisningar och viktiga länkar rör vardagen.

Intranät byggt på företagets Microsoft SharePoint-plattform erbjuder en intern kommunikationsmiljö som integreras sömlöst med andra system. Det hjälper dig att skapa samhörighet och att presentera utvecklingsidéer.

I intra inleder du en bra arbetsdag. När ett kommunikativ intranät är framgångsrikt stöder det företagets interna kultur samt främjar medarbetarnas nöjdhet och lyckade arbete.

Fråga våra experter om mer!

Underlätta medarbetarnas vardag med den nya samarbets- och kommunikationslösningen var och när som helst samt med vilken enhet som helst.

 • Bygg förtroende och öka engagemanget genom att förbättra hela organisationens kommunikations- och samarbetsupplevelse med Microsoft 365-tjänsterna, såsom SharePoints kommunikativa intranät:
  • Uppnå strategiska mål med rätt verktyg för rätt användningsfall så att du kan förbättra uppgifters och processers operativa effektivitet.
  • Öka medvetenheten, den ömsesidiga förståelsen och tilliten genom att möjliggöra en öppen och transparent miljö för kommunikation och samarbete i hela organisationen.
  • Nå organisationens alla medlemmar genom att dela information, nyheter, händelser och rapporter på ett tillförlitligt, öppet och snabbt sätt.
  • Centralisera öppen information och avdelningsspecifik delning av nyheter i nyhetsflödet på intranätets huvudsida och möjliggör intern helhetskommunikation till olika parter.
Kommunikativt och gemenskapligt intranät genom en Microsoft SharePoint-kommunikationswebbplatshelhet.

SharePoint-portal med företagets utseende

Moderni Ydin är en lösningsplattform som kan tas i bruk tillsammans med SharePoint-miljön för
införande av portaler som använder sig av kommunikationssidor:

 • Hitta relaterat innehåll, till exempel nyheter och annan aktivitet på sidan.
 • Nyheter och lyft
 • Händelsekalender
  • Sociala medier/RSS-inbäddningar
  • Diskussioner och bloggar
 • Använd gemensam navigering, varumärkesbyggande och webbplatsstruktur på sidor som rör intranätet
  • Responsiva sidlayouter
  • Navigeringar
  • Genvägar och snabblänkar
  • Webbplats- och/eller sidomallar
 • Hämta information och dokument från alla webbsidor
  • Dokumenthantering
  • Katalog för bläddring baserad på innehållsbeskrivningsinformation
  • Personsökning
 • Effektivisera arbetet i intranätet
  • Effektiva anpassade funktioner som stöd för organisationens affärsverksamhetsprocesser
  • Tidsbestämda meddelanden, arbetsflöden, elektroniska formulär
  • Larm och arbetsflöden

Fråga våra experter om mer!

Microsoft Viva Connections tar intranätet direkt till Teams

Microsoft Viva [länk till Vivas tjänstesida] inför ett enkelt och praktiskt intelligent intranät i Teams-applikationen. Förnya medarbetarupplevelsen med Microsoft Vivas lösningar, som på ett enkelt och bekvämt sätt sammanför data, dokument, diskussioner, videor och personer som är viktiga för arbetet.

Microsoft Viva Topics erbjuder automatiskt dokument, diskussioner videor och personer relaterade till sökningen. Datans sökbarhet förbättras och arbetet effektiviseras när medarbetarna kan hitta och använda data enklare, snabbare och bekvämare genom artificiell intelligens samt data från Microsoft 365, Teams och tredje parts tjänsteleverantörer.

Medarbetarna håller sig ajour om företagets aktuella nyheter, diskussioner, innehåll och verktyg med Microsoft Viva Connections-applikationen och SharePoints personifierade digitala arbetsmiljö. Med Microsoft Viva Connections kan organisationer bygga en företagskultur och kommunikation som uppmuntrar deltagande, där allamedarbetaresåsikt har betydelse.

Känslan av tillit och gemenskap förstärks i det virtuella arbetet när alla medarbetare enkelt kan delta och påverka med sina åsikter.

Microsoft Viva Topics finns nu tillgänglig som tillägg till företagens Microsoft 365-paket. Microsoft Viva Connections finns nu tillgänglig som skrivbordsversion, och mobilversionen kommer senare i år.

Microsoft Viva Connections tar Solu Digitals Modern Ydin intranätlösning direkt till Teams.

Läs mer om Microsoft Viva

Fördelarna med ett intelligent och gemenskapligt intranät som nav för en engagerande organisationskultur

Smidig kommunikation och informationsdelning inom företaget oavsett tid och plats

 • Organisationens medlemmar kan dela information tidsenligt och enkelt även i rörligt arbete.

Sociala plattformar; bloggar, diskussioner och enkäter finns alltid nära till hands

 • Du kan kombinera intranätet med organisationens sociala mediekanaler och bloggar. Det är lätt för organisationens medlemmar att diskutera och skapa förfrågningar genom intranätet oavsett plats och på olika terminaler.

Enkel organisering och sökning av information

 • Fungerande och smidig informationssökning underlättar betydligt medarbetarens vardag när information har ansamlats i stora mängder.

Effektiv dokumenthantering som stöd för projekten

 • Praktisk, effektiv och enkel dokumenthantering under dokumentets hela livscykel underlättar särskilt teamarbete och förbättrar datasäkerheten i dagens digitala arbetsmiljö.

Enkel tillgång till avtalsarkivet

 • Du kan lagra dokument och avtal som är viktiga för företaget på ett sätt som är enkelt och framförallt säkert.

Solu Digital – Intranät för företag med instruktion av Microsoft-certifierade experter

Solu Digital fungerar som partner när du tar ditt eget företags intranät i bruk eller vill förnya det. Vi använder Microsoft SharePoint som plattform för intranätet antingen från moln eller server. Intranätprojektet anpassas alltid till er egen tidtabell och era behov samt till ert företags utseende.

Solu Digital toppexperter stöder dig i vardagen och ger omfattande utbildning både till intranätets huvudanvändare i hantering av intranätet och till slutanvändarna i användning av intranätet. Implementering av intranätet i hela organisationen är enkelt tillsammans med Solu Digital eftersom våra experter hjälper till under processen alla faser, och du är aldrig ensam.

Läs mer om våra SharePoint-utbildningstjänster

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Vill du höra mer om intranätet och hur det integreras med företagens processer?

Kontakta Marko:

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital