DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Microsoft Viva

Microsoft Viva är en mångsidig medarbetarupplevelseplattform som fungerar som stöd för medarbetarnas och teamens vardag, som främjar trivsel och framgång i arbetet. Den samlar ihop kommunikation, information, inlärning, resurser och synpunkter som en del av Microsoft 365:s och Microsoft Teams samarbets- och produktivitetsverktyg.

I den allt mer spridda och digitaliserade arbetsmiljön krävs lösningar som stöder företagskultur, inlärning i arbetet och medarbetarnas välbefinnande. Genom att kombinera teknik, data och synpunkter hjälper Microsoft Viva organisationen att skapa hållbarare och mer innovativa arbetsplatser samt en framgångsrik kultur, där medarbetarna är engagerade och cheferna inspirerade.

Det är dags att förnya medarbetarnas upplevelse, skapa anpassningsbara och insiktsfulla organisationskulturer för det föränderliga arbetslivet, som tar hänsyn till medarbetarnas olikheter exempelvis i arbetssätt, datasökning och inlärning. Genom att investera i kreativitet, deltagande och välbefinnande kan organisationer stödja medarbetare och team att göra sitt bästa.

Microsoft Viva-plattformen för hantering av medarbetarupplevelse erbjuder verktyg som för samman medarbetarnas välbefinnande, inlärning, kommunikation, informationssökning samt medarbetarnas deltagande till en naturlig del av arbetet. Med plattformen kan organisationerna skapa en arbetsmiljö som prioriterar medarbetarna och därför förbättrar affärsverksamhetens resultat.

Fråga en expert om mer

Microsoft Viva stöder byggandet av en övergripande medarbetarupplevelse

Microsoft Viva, som kombinerar de centrala delområdena i den skräddarsydda medarbetarupplevelsen i en och samma plattform och använder sig av Microsoft 365- och Teams-miljön:

 • tillgängliggör kunnandet och expertisen så att alla medarbetare kan använda dem
  • Microsoft Viva Topics identifierar, hanterar och organiserar innehållet och kunnandet automatiskt i hela organisationen, vilket gör det enkelt för medarbetarna att hitta information och använda den.
 • effektiviserar kulturen och kommunikationen på organisationens samtliga nivåer
  • Microsoft Viva Connections är din port till en modern deltagarupplevelse, som är utformad för att ta med alla i verksamheten och diskussionerna samt att hålla alla medarbetare ajour.
 • påskyndar utbildning och tillväxt
  • Microsoft Viva Learning stöder medarbetare i formell och informell inlärning precis när det behövs genom att på ett flexibelt sätt underlätta medarbetarnas inlärning vid sidan av arbetet.
 • balanserar produktivitet och välbefinnande
  • Microsoft Viva Insights hjälper människor och företag att nå framgång med hjälp av databaserade och integritetsskyddande synpunkter och rekommendationer, för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet.

Kunskap och kunnande (Viva Topics)

Microsoft Viva Topics erbjuder ett verktyg för att hitta information och experter inom organisationen genom att sammanföra, strukturera, hantera och skydda din organisations kunnande och expertis med hjälp av artificiell intelligens och genom att erbjuda det i Microsoft 365.

Medarbetarna kan enkelt hitta information och använda den då Viva Topics automatiskt erbjuder relaterade dokument, diskussioner, videor och personer. Snabba och noggrannare sökresultat förbättrar informationens sökbarhet då Viva Topics använder artificiell intelligens och data från Microsoft 365, Teams och tredjepartstjänsteleverantörer.

Microsoft Viva Topics finns nu tillgänglig som tillägg till företagens Microsoft 365-paket.

En kultur och kommunikation som uppmuntrar deltagande (Viva Connections)

Microsoft Viva Connections, som kommer att läggas till Microsoft Teams, erbjuder åtkomst till en personifierad digital arbetsmiljö, som innehåller de nyheter, diskussioner och verktyg som behövs för att lyckas i arbetet samt material från den interna kommunikationen, såsom instruktioner, företagspresentationer och verksamhetsstrategier, som medarbetarna har enkel tillgång till. Viva Connections tar intranätet direkt till din Teams-applikation.

Viva Connections hjälper organisationer att bygga en företagskultur och kommunikation som främjar deltagande, där alla medarbetares åsikt har betydelse. Med hjälp av applikationen kan personalen skapa kontakter hela vägen från ledingen till butiken, forma team samt inspirera och uppmuntra kollegor. Med Viva Connections kan organistionens alla medarbetare enkelt delta och påverka med sina åsikter och på så sätt förstärka känslan av tillit och gemenskap i den virtuella miljön.

Microsoft Viva Connections finns nu tillgänglig som en skrivbordsversion och senare i år som mobilapplikation.

Fråga en expert om mer

Kunskap och tillväxt (Viva Learning)

Microsoft Viva Learning erbjuder ett verktyg som för samman organisationens eget inlärningsmaterial, LinkedIn Learning- och Microsoft Learning-resurser samt material från tredje parters tjänsteleverantörer till en och samma plats. Applikationen hjälper användare att bläddra, följa och dela det breda innehållsutbudet från omfattande helheter till enskilt inlärningsinnehåll.

Viva Learning hjälper medarbetareatt ta vara på utbildning och yrkesmässiga fortbildningstillfällen ännu bättre som en del av arbetsdagen, naturligt och utan störningar. Microsoft Viva Learning gör inlärning och den personliga tillväxten till en naturlig del av arbetet på ett enkelt och användbart sätt. Applikationen uppmuntrar till en tillväxtkultur som hjälper medarbetare att uppnå sin potential.

Microsoft Viva Learning finns nu tillgänglig som förhandsversion för utvalda användare.

Produktivitet och välbefinnande (Viva Insights)

Microsoft Viva Insights erbjuder individualiserade, privata rekommendationer med betydande information och åtgärder i de Microsoft 365-applikationer som medarbetarna använder dagligen. Applikationen hjälper dem att hålla regelbundna pauser, koncentrera sig bättre på inlärning och på arbetet, förstärka interaktion mellan kollegor och identifiera de möjligheter som kan förbättra arbetandet.

För chefer och ledare erbjuder Viva Insights en insyn i arbetsnormer som kan leda till utmattning på grund av arbete som utförs utanför arbetstiden, för stort antal möten eller för kort arbetstid utan avbrott. Synpunkter och undersökningar som grundar sig på anonym översiktsinformation över organisationen stöder ledningen vid fastställandet av de bästa rutinerna.

När medarbetarnas personliga välbefinnande har prioritet och är i jämvikt med produktiviteten kan organisationerna främja en kultur där både medarbetarna och organisationen når framgång.

Den betydelsefulla personliga informationen som Viva Insights visar finns tillgängliga genom vilken som helst Microsoft 365-användarbehörighet. Chefens och ledarens betydelsefulla information kräver Workplace Analytics-användarbehörighet.

Microsoft Viva Insights finns tillgänglig för Microsoft 365-användare.

Läs mer om våra utbildningstjänster

Vill du höra mer om Microsoft Viva och hur det integreras som en del av organisationernas kultur?

Kontakta Marko.

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital