KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
De effektivaste lösningarna för informationshanteringen.

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Business intelligence -lösningar

Hantering av företagsinformation och BI-rapportering – oberoende av tid och plats och som självservice

Business Intelligence är insamlandet, lagringen och analyserandet av data i företag. Microsoft Power Platform -verktygen utgör en effektiv helhet för att samla, hantera och visualisera kritiskt viktig information om och för företagets affärsverksamhet. Business Intelligence -lösningarna erbjuder ett datalager dit information laddas från back end–system som ERP- och CRP-system.

Våra Business Intelligence –lösningar täcker bland annat prognoser, budgetering, KPI-mätvärden, analyser samt BI-rapportering. Kontakta oss för mer information!

Förbättra organisationsledandet med uppdaterad information:

 • Påskynda beslutsfattandet och förbättra ledningen av din organisation med aktuell information som är lätt och tydlig att analysera med Power BI–rapporteringslösningen. 
 • Hantera företagsdata med Business Intelligence –lösningar som automatiserar och visualiserar aktuell information på ett lättbegripligt sätt.
 • Utnyttja rapporter som stöder kunskapsbaserad ledning som del av företagets eller organisationens vardagliga verksamhet. 
 • Omvandla information till konkreta åtgärder som stöder affärsverksamheten med Power Automate-verktygen som automatiserar processer och med Power Apps-applikationerna som samlar, hanterar och lagrar information.
 • Främja digitaliseringen i din organisation med verktygen i Power Platform. Med den kan du kombinera olika datasystem, applikationer, dokument och andra informationskällor.
 • Förena tillvägagångssätt och effektivera otrevliga, manuella och återkommande uppgifter med automatiska arbetsflöden och lättanvända formulär.

”Kundförståelsen för Solu Digitals experter är toppmodern! Du behöver aldrig vrida vad vi letar efter, men dina experter förstår direkt från vår värld vad vi behöver och vad som stöder vår verksamhet.”

Transmeri

BI-lösningar för hantering och ledning av affärsinformation samt BI-rapportering:  

 • Prognoser och budgetering
  • Påskynda budgetprocessen och frigör tid från manuellt arbetet för planering och analys.
 • Styrkort och KPI-mått
 • Mät smidigt utvecklingen i förhållande till målet och visualisera handlingarna.
 • Analyser, BI-rapportering och processtatus
  • Aktuella rapporter om affärsverksamheten och analyser finns lätt tillgängliga för läsning som stöd för ditt beslutsfattande.
 • Informationssökning
  • Gör vardagen lättare med sökfunktionen.
 • BI-lösningen som en ”självservice” förmånligt och precis då det passar dig
  • Stöd och gör din vardag lättare med Business Intelligence -rapporteringslösningen – enligt dina egna villkor.

”Vi har kunnat utveckla system, med vilka vi ännu bättre kan följa hur säljarna lyckas ute på fältet och på så vis bättre kunnat få data för att styra försäljningen.”

Scania Finland

Ta i bruk BI-rapportering snabbt och flexibelt  

Vi planerar och implementerar ett BI-system som stöder målsättningarna och behoven i er organisation:

 • Inmatning av information som filer eller till exempel via Power Apps-formuläret.
 • Rapportplanering med Power BI -verktyget och publicering till olika målgrupper i till exempel  SharePoint tai Teams, vilket stöder virtuella diskussionen som förs om rapportdata.
 • Utvecklandet av företagsapplikationer enligt uppgift och roll utifrån behov och ändamål till ibruktagandet av testade och funktionella lösningar.
  • En tydlig definition av applikationens användningsändamål, affärslogik och datakällor.
  • Guidning för applikationens användare och administratörer i användningen av applikationen för effektiverandet av affärsverksamhetens processer.

Läs mer om Power BI -skolningstjänster

Våra kundberättelser:

Vill du veta mer om Business Intelligence -lösningarna?

Kontakta Jere:

Jere Palanne
Chief Technology Officer, Partner

040 580 2763
jere.palanne@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital