KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

HRM och Solu Digital

Hantera projekt och uppgifter med Investeringsfönstret – SharePoint Server 2013 som lösningsplattform.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en samkommun som producerar tjänster för vattenförsörjning och avfallshantering samt information om huvudstadsregionen och miljön. Hos HRM har det speciellt på avfallshanteringssidan uppkommit ett behov av att centralt hantera dokumentation för projektens planerings- och genomförandefaser.

”Planeringsdokument, ritningar, promemorior och protokoll skrevs ut och skickades med e-post, och då var det stundtals utmanande att ta reda på vilken som var den senaste versionen. SharePoint användes redan som plattform för intranätet, och det var därför naturligt att fortsätta att utveckla samma plattform.”

Harri Heinonen
ICT-servicearkitekt, HRM

SharePoints arbetsrum som grund för lösningen

Man började först ta i bruk systemet som baserar sig på SharePoints arbetsrum i avfallshanteringsenheten. Systemets namn blev Investeringsfönstret. Det används vid hantering av projekts och underliggande uppgifters livscykler samt uppföljning och uppskattning av kostnader för sammanställning av slutdokumentation. Efter projektets garantitid flyttas materialet automatiskt till långtidsarkivering. I nästa fas utvidgades lösningen till vattenförsörjningens behov. För närvarande utvidgas det inom enheten för vattenförsörjning.

Läs mer om Solu Digitals projektportfölj

En snabböverblick med portföljvyn över projektens status

Lösningen består av fördefinierade arbetsrum som skapas automatiskt med konfigurator. Med portföljvyerna är det lätt att filtrera och se projektdokumentation för projekt exempelvis enligt projektets fas eller projektledare. Genom central hantering av metadata får dokument som lagrats i arbetsrummen automatiskt rätt metadata och de kan överföras till långtidsarkivering när garantifasen har avslutats.

”Ibruktagandets definieringsfas ökade förståelsen för projekthanteringen. Interna processer har standardiserats och gjorts enhetliga. I nästa fas är avsikten att utvidga Investeringsfönstrets tjänster i riktning mot samarbetsparter.”

Harri Heinonen
ICT-servicearkitekt, HRM

HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en samkommun som producerar tjänster för vattenförsörjning och avfallshantering samt information om huvudstadsregionen och miljön. HRM hjälper invånarna att arbeta för en bättre miljö. HRM sysselsätter cirka 750 personer och samlar in en rörelseinkomst på cirka 354 miljoner euro.

Fråga en expert om mer

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital