KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Rakennusliike Lapti Oy och Solu Digital

Hantering av kundrelationer och kundprojekt- Dynamics CRM Online, Project Online och SharePoint Online som verktyg.

Rakennusliike Lapti är ett byggföretag med kraftig tillväxt, verksamhet på nationell nivå och stabil ekonomi. Laptis specialområde är byggande av bostäder samt olika vård- och sjukvårdsbyggnader. Stark tillväxt förutsätter god hantering av information och en smidig vardag för att garantera hög kvalitet. Datahanteringens processer och verktyg behöver utvecklas.

Vi bestämde oss för att börja med kundrelationer och projekt på vårdsidan.

”Man var tvungen att hämta data rörande kunden och kundprojekt från flera olika platser och ringa för att bekräfta datans riktighet. Dokumenten fanns på flera olika platser och en del av informationen fanns inte i lagrat format. I konkurrensutsättningsfasen skissades Office 365-tjänsten och tillhörande Dynamics CRM Online, SharePoint Online, Project Online och Power Bi som en teknisk helhetslösning.”

Jorma Koskelo
Kundrelationschef, Rakennusliike Lapti Oy

Bekanta dig med kundrelationshantering

Verktyg efter behov

Personer som arbetar i kundgränssnittet behöver mångsidig information om kunden i sitt dagliga arbete och ett naturligt användargränssnitt för detta är kundrelationshanteringens system. Kundaktiviteter, kunduppgifter och hantering av kundprocesser är kärnan i CRM. Dessutom skapade vi som en del av projektet integration med SharePoint Online för dokumenthantering.

Project Online är i sin tur verktyget för planerare och ledare av projekt som ska genomföras. Planering och hantering av resurser är centrala nyckelfaktorer i en växande affärsverksamhets framgång. De som använder Project-användargränssnittet utnyttjar också de tjänster som erbjuds av SharePoint, och i lösningarna skapade vi en närmare integration med SharePoint Online för såväl dokument som projektportföljvyer.

SharePoint Online används hos Lapti som intranätplattform. Till det nu så bekanta användargränssnittet skapades kund- och projektarbetsrum genom vilka man praktiskt hittar alla dokument. Med portföljvyerna är det lätt att få en överblick över situationen och vid behov fördjupa sig i kund- eller projektspecifik information.

Ta verktygen snabbt i bruk med stegvis utveckling

”När projektet startade upprättade vi tillsammans en vägkarta över utvecklingen och den stegvisa projektplanen med Solu Digital. På så vis kunde vi snabbt börja använda verktygen och möjligheten att utveckla tjänster medan användningserfarenheten växte. I de följande stegen ökar vi integrationen och automationen mellan tjänsterna.”

Mika Virsunen
Dataadministrationschef, Rakennusliike Lapti Oy

Fråga våra experter om mer!

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital