DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Kundrelationshantering

Uppnå den bästa kundupplevelsen och underlätta kundrelationshantering med Microsoft Dynamics 365-lösningar.

Den bästa möjliga kundupplevelsen är i dagens digitala arbetsmiljö ett ytterst viktigt mål för organisationen. Vi ger din organisation en lösning för en flexibel, enkel och samtidigt högkvalitativ kundrelationshantering.

Kundrelationshanteringssystem ökar organisationens transparens mot kunder och kundgrupper. När kunder har bättre kännedom om din organisations verksamhet förstärker det kundrelationen.

Fråga våra experter om mer!

Microsoft Dynamics 365 för kundrelationshantering

Microsoft Dynamics 365, D365 eller Dynamics CRM erbjuder organisationer verktyg för kundrelationshantering, för försäljningens och marknadsföringens behov i alla storlekar. Det sammanför kundrelationshanteringen med CRM-systemet och verksamhetens styrsystem i en applikation för att effektivisera försäljning, marknadsföring och kundtjänst.

D365, som finns tillgänglig som molntjänst, skalas och anpassas till den föränderliga affärsverksamhetsmiljön samt dess utmaningar och behov. Microsofts Azure-lösningar garanterar att infrastrukturen för Dynamics 365-kundrelationshanteringssystemet täcker försäljningens och marknadsföringens verksamhet.

Med Dynamics 365 kan kundinformation hanteras centralt varifrån och när som helst samt med vilka apparater som helst. Verktyget erbjuder en översikt över din organisations egna processer och deras funktionalitet, samtidigt som den levererar databaserade perspektiv som kan vägleda vidareutvecklingen av verksamheten.

Följ leads och försäljningskanalens möjligheter

D365 hjälper försäljnings- och marknadsföringsteam att följa framstegen för varje lead enligt försäljningsprocessens faser. En direkt vy över leadsens nuvarande status och till exempel över vilka som har arbetat med en viss försäljningsmöjlighet hjälper team att hålla sig organiserade.

Följ försäljningens framsteg med hjälp av resultatinformation i realtid

En realtidsvy över försäljningskanalen ger en direkt och noggrann bild av försäljningen, då försäljningsdata kopplas till Dynamics 365.

Skaffa dig betydande information och effektivisera din affärsverksamhet

D365 gör det enklare att koncentrera sig på det viktigaste genom att identifiera de viktigaste prioriteterna samt leads som går vidare till nästa fas eller kunder som kräver uppföljning. Konkret anvisning och vägledning klargör teamets verksamhet och effektiviserar utförandet av uppgifterna.

Ökar teamets effektivitet och automatiserar uppgifter och arbetsflöden

Automatisering av uppgifter med Dynamics 365-CRM-systemet hjälper till att effektivisera marknadsföring, försäljning och kundtjänst. De anställda kan koncentrera sig på aktiviteter som är viktigare för deras arbetsuppgifter genom att till exempel automatisera:

  • upprättandet av försäljningsoffertar
  • insamlandet av kundrespons
  • genomförandet av e-postkampanjer

Förstå kundernas beteende och förbättra interaktionen

CRM-systemets egenskaper stöder uppföljning av kundrelationen i olika beröringspunkter med kunden. Betydande information som rör beteendet under hela kundövergången hjälper till att identifiera optimeringsmöjligheter samt framgångsfaktorer.

Stöd kunder och erbjud högkvalitativ kundtjänst

Genom att i Dynamics 365 kombinera olika kommunikationsplattformar, som snabbmeddelandediskussioner, telefonsamtal, e-post eller sociala nätverkstjänster kan du interagera med kunder oavsett kanal. Bygg förtroende och kundlojalitet genom att erbjuda förstklassig kundtjänst som får kunden att återkomma.

Fråga våra experter om mer!

Lösningar för kundrelationshantering för er organisation och för era kunders behov

Med mindre ändringar kan vi bilda en ännu mer välfungerande helhet att uppfylla er organisations alla behov.

Solu Digital är med vid införandet av systemet från definiering och anpassning till slutanvändarutbildningen. Vi erbjuder dessutom integrerings- och andra tjänster, med vilka kundrelationshanteringen kopplas till en del av organisationens helhet för kunskapsledning.

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Vill du höra mer om kundrelationshantering?

Kontakta Arno:

Arno Hakkarainen
Senior Consultant

040 7522 738
arno.hakkarainen@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital