YHTEYS-
TIEDOT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
Tiedonhallinnan tehokkaimmat ratkaisut

Solu Digital tarjoaa Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita eri tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Ketterää ja kustannustehokasta sovelluskehitystä Microsoftin Power Platformilla

12.10.2020

Artikkeli päivitetty 21.7.2022

Nykypäivän liiketoimintaympäristö kehittyy jatkuvasti ja edellyttää organisaatioita vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin entistä nopeammin ja ketterämmin. Jatkuva kehittäminen onkin mahdollista modernissa työskentelykulttuurissa pilvipalvelupohjaisten työkalujen ansiosta, ja parhaimmassa tapauksessa koko työyhteisön toiminnan parantamiseen osallistuu koko organisaatio.  

Microsoftin Power Platform -palvelu tarjoaa työkalut, joilla voi kehittää tehtävä- ja roolikohtaisia liiketoimintasovelluksia ketterän nopeasti ja helposti vastaamaan organisaation tarpeisiin. Kustomoidut yrityssovellukset yhdistävät dataa useista eri lähdejärjestelmistä sekä automatisoivat toistuvia ja epämiellyttäviä manuaalisia prosesseja kuin myös suuria datamassoja käsitteleviä työnkulkuja.  

Tämän päivän käyttötapauskohtainen sovelluskehittäminen tehostaakin organisaation toimintaa kustannustehokkaasti: enää liiketoiminnan IT-kehitysprojektit eivät ole kalliita ja pitkäikäisiä, vaan testattuja ja toimivia ratkaisuja syntyy päivienkin sisällä, kunhan sovelluksen käyttötarve, liiketoimintalogiikka ja datalähteet ovat määritelty selkeästi. 

Microsoft Power Platform tehostaa liiketoimintaa 

Microsoft Power Platform -palveluun kuuluvat Power Apps -työkalu sovellusten rakentamiseen, Power Automate -työkalu työnkulkujen automatisointiin ja Power BI -raportointityökalu ovat käytettävissä pilvipalveluina. Ne yhdistävät ja ohjaavat datavirtoja visuaalisiksi näkymiksi ja käyttöliittymiksi, joiden avulla raportointi ja tietojen kirjaus selaimella sekä iOS- ja Android-laitteilla mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn. Tällöin liiketoiminnan kannalta kriittinen, reaaliaikainen tieto on käyttäjien hyödynnettävissä mobiilisti ja päätöksenteko nopeutuu sekä operatiivinen toiminta tehostuu. 

Microsoftin tutussa toimintaympäristössä operoivat Power Platform -työkalut kehittyvät jatkuvasti Microsoftin tehokkaan, sisäänrakennetun tietoturvan ja muiden innovaatioiden kehittymisen myötä. Power Apps -sovellusten käyttöönotto sujuu nopeasti Microsoft 365:ttä jo käyttävien organisaatioiden kanssa, kuten myös muiden Microsoft 365 -tuotteiden käyttöönoton yhteydessä. Niiden avulla työyhteisön kynnys osallistua yhdessä suunniteltuun ja toteutettuun organisaation toiminnan kehittämiseen madaltuu, ja henkilöstön sitouttaminen organisaation strategisten painopistealueiden osalta paranee. 

Microsoft Power Apps digitalisoi liiketoiminnan prosesseja 

Power Appsin avulla erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kokonaisuuksiin suunniteltujen sovellusten kehittäminen skaalautuvasti sujuu yksinkertaisista kyselyiden ja lomakkeiden kaltaisista toteutuksista monimutkaisiin, useista lähdesovelluksista ja -järjestelmistä dataa yhdistäviin ja erilaisia toiminnallisuuksia suorittaviin, räätälöityihin liiketoimintasovelluksiin.  

Sovelluksien avulla dataa voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja tehokkaammin. Myös tuottavuus kasvaa, kun työntekijöiden tekemien, inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee sekä manuaalisten, usein toistuvien ja epämiellyttävien työtehtävien määrä vähenee, ja työviihtyvyys paranee. Työntekijät voivat keskittyä työtehtävien suorittamista edellyttävään ydintekemiseen helppokäyttöisten sovellusten säästäessä aikaa digitalisoimalla liiketoiminnan prosesseja. 

Power Appsin lisäksi Power Automate ja Power BI hyödyntävät yli 400 yhdistintä, joiden avulla dataa yhdistetään esimerkiksi organisaation olemassa olevista on-premise-tietolähteistä. Microsoft ja sen aktiivinen käyttäjäyhteisö julkaisevat uusia yhdistimiä ahkeralla viikkotahdilla, ja niitä voi rakentaa myös itse, joten mahdollisuuksia ratkaista prosessi- tai tehtäväkohtaisia haasteita ja epäkohtia on lukemattomia. 

Power Apps -sovelluksilla tietojärjestelmien elinkaari pitenee 

Power Appsilla voidaan myös kehittää mobiili käyttöliittymä olemassa oleviin on-premise-sovelluksiin. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella toimiva, yksinkertaisesti suunniteltu painike käynnistää taustalla Power Automatella toteutettuja työnkulkuja, jotka käsittelevät ja Power BI:n avulla näyttävät visuaalisesti tietoa sekä on-premise-järjestelmistä että online-pohjaisista tietojärjestelmistä.  

Microsoft Power Automatella on mahdollista toteuttaa myös eri käyttöliittymissä suoritettavia toimintoja ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävinä UI flow -työnkulkuina. Tämä tarkoittaa, että online- ja on-premise-järjestelmistä hyödynnettävän datan lisäksi työnkulut voivat sisältää myös työpöydän sovelluksilla suoritettavia toiminnallisuuksia. Pilvipalvelun lisäksi Microsoft julkaisi viime kuussa Power Automaten työpöytäsovelluksen, ja työnkulkujen rakentaminen onnistuu suoraan myös Microsoft Teams -ryhmätyöskentelysovelluksesta. 

Mennyttä ovat siis aikaa vievät kirjautumiset eri järjestelmiin VPN-yhteyksien kautta, ja pahimmassa tapauksessa samaan asiaan liittyvän tiedon etsiminen tai syöttäminen useassa eri järjestelmässä. Erilaisilla sovelluksilla voidaan korjata myös heikkouksia ja puutteita vaikeammin muokattavissa on-premise-järjestelmissä sekä täydentää niiden ominaisuuksia. Jo olemassa olevien tietoteknisten hankintojen elinkaari pitenee ja niiden tuottama lisäarvo paranee. 

Monipuolisten mahdollisuuksien sovelluskehitystä 

Myös offline-tilassa käytettäviä sovelluksia voidaan kehittää, joihin syötetty tieto päivittyy käyttäjän sijaitessa jälleen verkon kuuluvuusalueelle. Sovelluksissa voi hyödyntää myös mobiililaitteen kameraa ja sijaintitietoja, mikä tehostaa esimerkiksi mobiilisti työskentelevien kenttämyyjien ja alueellisten tarkastajien työtä.  

Power Apps -sovellusten avulla voidaan toteuttaa yksinkertaisia lomakkeita vaikkapa tuntikirjausten sekä huolto- ja tarkastustietojen syöttämiseen, kuin myös resurssi- ja kalenterivarausten tekemiseen ja tilaisuuksiin rekisteröitymiseen. Erilaiset kyselyt sopivat esimerkiksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden mittaamiseen sekä liiketoimintaprosessien, kuten myynnin, markkinoinnin ja varastotoimintojen kehittämiseen. 

Mahdollisuuksia ratkoa liiketoiminnan muuttuvia ja uusia haasteita on rajattomasti. Kannattaa seurata blogiamme, sillä tulemme esittelemään erilaisia Power Appseilla toteutettuja ratkaisujamme tarkemmin sekä selvittämään, mitä onnistunut Power Apps -kehitysprojekti edellyttää organisaation ja teknisen kumppanin väliseltä yhteistyöltä. 

Lue lisää Power Platform -ratkaisuista:

Hyötyisikö organisaationne kustannustehokkaasti kehitetyistä liiketoiminnan sovelluksista nopealla aikataululla? Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä käyttötarpeitanne.

Jari Kyläjärvi
Director, partner

Tilaa uutiskirje

Tilaa kooste asiantuntija-artikkeleistamme suoraan sähköpostiisi.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital