DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt
10.9.2021

Delves dataskydd på en ännu högre nivå

Delve ger en översikt över kollegor och innehåll som är relaterade till det egna arbetet i en enda vy. Delve har alltid varit datasäkert, men en ny egenskap gör Delves dataskydd mer lätthanterligt.


L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital