DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Avtalshantering

Minska risker och gör avtalshanteringen smidigare med våra lättanvända lösningar i den bekanta SharePoint-verksamhetsmiljön.

Avtalshantering är en central del av en organisations verksamhet som i bästa fall effektiviserar affärsverksamheten genom att minimera onödiga risker.

Vi inför en lätt och enkel lösning med vilken organisationen kan utnyttja splittrad och utvald avtalsinformation i hela organisationens avtalshantering, i hantering av avtalens livscykel samt i affärsverksamhetens andra processer.

Fråga en expert om mer

Kostnadseffektiva lösningar för avtalshantering

Microsoft SharePoint bekanta verksamhetsmiljö samlar avtal på en central plats, så att vyn över avtalens helhetsstatus på organisationsnivå hjälper affärsverksamheten bland annat vid minimering av riskhantering, planering av ekonomin och styrning av leverantörsrelationer.

Microsoft SharePoint erbjuder mångsidiga verktyg för hantering, lagring och uppföljning av avtalsinformation när och var samt med vilken enhet som helst:

  • gemensam redigering och kommentering av dokument för effektivare teamarbete
  • godkännandeprocesser av avtal enligt avtalsprocesserna
  • elektroniska underteckningar som exempelvis använder en produkt som stöder elektronisk underteckning från tredje part
  • påminnelser om datum för deadlines och uppgifter i samband med förnyelse eller avslutande av avtal
  • rapportering och olika filtervyer för granskning och analysering av avtalsinformation

Fråga en expert om mer

Effektivisera arbetet med avtal genom Microsoft 365-lösningar

SharePoints omfattande grundegenskaper erbjuder en enkel och bekväm dokumenthanteringslösning för systematisk hantering av avtal. Plannerns uppgiftshanteringsegenskaper stöder uppföljning av avtal och underlättar utförandet av vidare åtgärder såsom förnyelse eller avslutande av avtal.

Microsofts andra deltjänster, såsom de automatiska arbetsflöden som möjliggörs av Power Automate, gör hantering av uppföljning av avtal smidigare. Microsoft Teams å sin sida erbjuder lättanvända verktyg som gör samarbete smidigare exempelvis mellan olika avdelningar eller team.

Förbättra avtalsinformationen samt dokumentens sökbarhet och tillgänglighet

Mångsidig användning av metadata för avtal med enhetlig praxis rekommenderas. Tillämpning av metadata så brett som möjligt kan göras automatiskt med de verktyg och metoder som vi har tagit fram. Våra lösningar hjälper till att hantera avtalsinformationens hela livscykel på ett användarvänligt sätt.

Med vår SharePoint-baserade lösning blir er organisations:

  • avtalsinformation centralt och transparent tillgänglig och användbar för hela organisationen
  • versionshantering för avtal enklare och tydligare
  • transparens, hanterbarhet och datasäkerhet för avtalsprocessen bättre.

Läs mer om våra SharePoint-utbildningstjänster

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Vill du höra mer om hantering av avtal?

Kontakta Marko:

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

L&T     

Copyright © 2022 Solu Digital