Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Solu Digital Oy (Y-tunnus: 2380458-9)
Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Marko Koskela
Puhelin +358 50 518 4758
Sähköposti marko.koskela@soludigital.fi

Rekisterin nimi
Solu Digital Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Organisaatio ja asema
• Organisaation osoitetiedot
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja Fonectan Kohdistamiskoneesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja Solu Digital Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan säilyttää Microsoftin Office 365 ja Dynamics pilvipalveluissa mahdollisesti EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Lisätietoa Microsoftin pilvipalveluiden tietosuojasta: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/GDPR

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.