Palautejärjestelmä – case Sartorius

Palautejärjestelmä toiminnan kokonaisvaltaisen kehityksen apuna

case_sartorius

Solu Digitalin meille rakentama SharePoint-alustalla toimiva asiakasreklamaatioiden hallintajärjestelmä lisää palauteprosessin läpinäkyvyyttä ja selkeyttä merkittävästi. Samalla keräämme korvaamattoman arvokasta tietoa tuotekehityksen tueksi ja toimintamme parantamiseksi.

Palautteen avulla voimme löytää toimintamme kipupisteitä sekä kartoittaa myös tulevaisuuden asiakastarpeita.

Järjestelmän vaatimukset oli helppo määritellä, sillä tiesimme tarkasti, mitä tietoa ja minkälaisia tilastoja tarvitsemme. Solu Digitalin toiminta järjestelmää rakennettaessa ja myös ylläpitovaiheessa saa meiltä täydet kymmenen pistettä.

Tilastoja, tietoa ja tiukkoja aikatauluja

Globaalina toimijana meidän tulee tietää tarkasti, miten tuotteemme toimivat eri markkinoilla. Palautteen avulla voimme paikallistaa toimintamme kipupisteitä sekä kartoittaa myös tulevaisuuden asiakastarpeita. Toisaalta erityisesti medical device -puolella on tiukkoja viranomaismääräyksiä ja sopimuksia, joiden määrittämiin kehyksiin ja aikatauluihin meidän tulee pystyä vastaamaan.

Olemme lähitulevaisuudessa rakentamassa vastaavaa palautejärjestelmää myös sisäiseen käyttöömme. Omaa toimintaakin tulee pystyä mittaamaan, ja samalla tutkimaan, mitä voi parantaa.

Tietoa päätöksenteon tueksi

Avainkysymykseksi tämän kaltaisen järjestelmän rakentamisessa nousee se, mitä tietoa kerätään ja miten sitä hyödynnetään. Asioita ei kannata tilastoida ainoastaan nice-to-know-periaatteella vaan saatua dataa tulee analysoida aktiivisesti. Numeerisen datan avulla johto saa tärkeää lisätietoa päätöksentekonsa tueksi ja esimerkiksi toimintaprosessien aiheuttamat lisäkustannukset ja kehityskohteet saadaan päivänvaloon.

Seppo Riikonen
Director, Quality & Process Development
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy on globaaleilla markkinoilla toimiva yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy nesteannostelutuotteita kuten pipettejä ja pipetinkärkiä. Yritys on osa Sartoriuksen Lab Products & Services -yksikköä. Sartorius on johtava kansainvälinen laboratorio- ja prosessiteknologiaa tarjoava yritys, jonka ydinliiketoimintaa ja -osaamisalueita ovat bioteknologia ja mekatroniikka.