Intranet – case Loomis

Yhtenäisyyttä toimipaikkojen kulttuureihin

case_loomis

Valitsimme Solu Digitalin intranetin toimittajaksemme helmikuussa 2013. Vaa’assa painoi erityisesti Solun tuotteiden modulaarisuus ja selkeä hinnoittelu; uusia ominaisuuksia ja toimintoja voi ottaa käyttöön saumattomasti kulloisenkin tarpeen mukaan.

Tieto kulkemaan

Toimittajaa valittaessa vaa’assa painoi erityisesti Solu Digitalin tuotteiden modulaarisuus ja selkeä hinnoittelu

Keskeisenä tavoitteenamme oli tarjota toimiva ja monipuolinen sisäinen viestintäratkaisu henkilöstöllemme. Kun töitä tehdään kolmessa vuorossa, on ensiarvoisen tärkeää, että tieto kulkee ja toimintatavat ovat yhtenäisiä. Työntekijöiden täytyy tuntea, että he voivat viestiä tehokkaasti esimiehensä kanssa silloinkin kun hän ei ole samassa työvuorossa.
Kaiken kaikkiaan uusi intranet on tuonut useita positiivisia muutoksia työskentelytapoihimme. Se on yhdistänyt toimipaikkojen kulttuuria, tuonut linjakkuutta toimintatapoihin ja mahdollistanut sen, että parhaat käytännöt on saatu käyttöön läpi organisaation.

Sosiaalisista toiminnoista käytämme aktiivisesti muun muassa blogeja ja erilaisia kyselyitä. Ne tuovat kaksisuuntaisuutta viestintään silloinkin kun tehdään töitä eri paikkakunnilla tai eri vuoroissa.

Intranet on yhdistänyt toimipaikkojemme kulttuuria, ja mahdollistanut se, että parhaat käytännöt on saatu käyttöön läpi organisaation

Alallamme toimintaa auditoidaan jatkuvasti. Intranetin käyttöönoton jälkeen olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta muun muassa siitä, että erilaisten ohjeistusten versiopäivitykset samoin kuin tieto siitä ketkä niihin ovat perehtyneet ovat selkeästi dokumentoituina.

Kiitos modulaarisuudesta

Seuraavaksi kehitämme raportointiamme sekä sopimusten ja dokumenttien hallintaa. Tällä hetkellä keskustelemme Solu Digitalin Business Intelligence -tuotteiden käyttöönottamisesta. Täysimääräinen Microsoft-pohjaisiin BI-tuotteisiin siirtyminen houkuttaa jo siksikin, että turhista lisensseistä luopuminen toisi merkittäviä kustannussäästöjä. Jatkossa saatamme lisätä palvelupakettiimme myös Voima- ja Virta-moduleiden ominaisuuksia kuten help desk -palveluita sekä intran projektisalkkuja ja työtiloja.

Juha Hirvonen
ICT Manager
Loomis Suomi Oy

Loomis on maailman ainoa pelkästään käteisen rahan käsittelyyn erikoistunut toimija. Kansainvälinen, 20 maassa toimiva konserni tarjoaa rahankäsittelyn kokonaisratkaisuja eritoten pankeille ja vähittäiskaupoille. Suomessa yhtiö toimii 26 toimipaikassa ja henkilöstöä noin 500.